اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
حق شفعه چیست؟
حق شفعه چیست؟

حق شفعه چیست؟

حق شفعه چیست ؟حق شفعه چیست ؟

حق شفعه اگر فردی ملکی مشاع یا مشترک را بخرد چه کاری باید انجام دهد ؟

حق شفعه چیست به طور کلی، اگر فردی ملکی مشاع یا مشترک را بخرد، باید از دیگر مالکان آن ملک اجازه تصرف مادی بگیرد..

چون تمام شرکا در هر قسمت از ملک حق دارند و فروش ملک فقط یک تصرف حقوقی است که به خریدار اجازه تصرف مادی تا رضایت دیگر مشترکین نباشد را نمی دهد.

 

چه راههایی برای خارج کردن ملک از حالت مشاع وجود دارد ؟

به نظر می رسد راه های مختلفی برای خارج کردن ملک از حالت مشاع وجود دارد. برخی از این راه ها عبارتند از:

 • توافق بین تمام شرکا برای تقسیم ملک و تنظیم یک تقسیم نامه عادی یا رسمی
 • فروش سهم خود به یکی از شرکا یا به شخص ثالث با اجازه دیگر شرکا
 • اخذ به شفعه یعنی حق شرکا برای خرید سهم فروشنده با قیمت و شرایط مشابه2طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع در دادگاه

 

چه زمانی می توانم از حق شفعه استفاده کنم؟

حق شفعه در ملک مشاع زمانی ایجاد می شود که یکی از شرکا سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند و شریک دیگر حق داشته باشد که با پرداخت قیمت مشتری، سهم فروخته شده را تملک کند. برای استفاده از حق شفعه در ملک مشاع باید شرایط زیر را در نظر داشت:

 • مال غیر منقول باشد مثل زمین یا ساختمان
 • مال قابل تقسیم باشد
 • مال بین دو نفر مشترک باشد
 • مال به وسیله بیع انتقال پیدا کند
 • شفیع به محض اطلاع از تاریخ وقوع قرارداد، برای انعقاد آن اقدامات لازم را انجام دهد.

 

 

حق شفعه

چه مدارکی برای حق شفعه نیاز است ؟

برای اثبات حق شفعه در ملک مشاع، باید مدارک زیر را تهیه و ارائه کنید:

 • سند مالکیت ملک مشاع
 • اثبات شراکت در ملک مشاع
 • اثبات فروش سهم شریک به شخص ثالث
 • اثبات قابلیت تقسیم ملک
 • اثبات فوریت در اعلام حق شفعه

 

چه زمانی میتوانم حق شفعه خود را اعلام کنم؟

حق شفعه یک حق قانونی است که در صورتی برای شریک یک ملک غیرمنقول قابل تقسیم به وجود می آید که شریک دیگر سهم خود را به شخص ثالثی به قصد بیع بفروشد. در این صورت، شریک می تواند با پرداخت همان قیمت که خریدار داده است، سهم فروخته شده را تملک کند

برای اعلام ، باید از فوریت و مالی بودن این حق توجه کرد. یعنی شفیع باید به محض اطلاع از فروش سهم شریک خود، اقدامات لازم را برای تملک آن انجام دهد و همچنین باید قیمت را به خریدار پرداخت کند1. همچنین باید توجه داشت که قابل انتقال نیست، مگر در مورد حق شفعه در ارث

 

چگونه می توانم حق شفعه خود را اثبات کنم ؟

برای اثبات خود، باید دو مرحله را طی کنید:

 • مرحله ایجاد : در این مرحله باید شرایط لازم برای ایجاد حق شفعه را احراز کنید. این شرایط عبارتند از: مال غیرمنقول قابل تقسیم، شراکت دو نفری در مال، انتقال سهم یکی از شرکا به ثالث به قصد بیع. برای اثبات این شرایط می توانید از مدارک ثبتی، قراردادها، شهادت شاهدان و کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کنید
 • مرحله اعمال : در این مرحله باید حق شفعه خود را در قبال پرداخت قیمت به خریدار، اجرا کنید. برای این کار باید فوریت و مالی بودن حق خود را رعایت کنید. یعنی به محض اطلاع از فروش سهم شریک خود، نسبت به تملک آن اقدام کنید و همچنین قیمت را به خریدار پرداخت کنید1. برای اثبات این مرحله می توانید از رسید پرداخت، قبض وجه، تصویر چک و سایر مدارک مالی استفاده کند.

 

حق شفعه در چه مواردی نمی تواند اعمال شود ؟

وقتی مال مشاع قابل تقسیم نباشد یا تقسیم آن باعث ضرر و کاهش ارزش ملک شود

 • وقتی انتقال ملک به ثالث به صورت عقد بیع نباشد، بلکه به صورت صلح، رهن، هبه، وصیت یا غیره باشد
 • وقتی تعداد شرکای ملک بیش از دو نفر باشد
 • وقتی شفیع فوریت حق خود را رعایت نکند یا قادر به پرداخت قیمت به خریدار نباشد
 • شد وقتی  با قوانین و نظم عمومی تعارض داشته با

چه زمانی حق شفعه من اسقاط می شود ؟

شما ممکن است در چند حالت اسقاط یا از بین برود. این حالت ها عبارتند از:

 • وقتی شفیع به صراحت یا ضمناً از حق خود منصرف شود یا آن را ببخشد اگر فردی ملکی مشاع یا مشترک را بخرد چه کاری باید انجام دهد ؟

به طور کلی، اگر فردی ملکی مشاع یا مشترک را بخرد، باید از دیگر مالکان آن ملک اجازه تصرف مادی بگیرد..

چون تمام شرکا در هر قسمت از ملک حق دارند و فروش ملک فقط یک تصرف حقوقی است که به خریدار اجازه تصرف مادی تا رضایت دیگر مشترکین نباشد را نمی دهد.

 

چه راههایی برای خارج کردن ملک از حالت مشاع وجود دارد ؟

به نظر می رسد راه های مختلفی برای خارج کردن ملک از حالت مشاع وجود دارد. برخی از این راه ها عبارتند از:

 • توافق بین تمام شرکا برای تقسیم ملک و تنظیم یک تقسیم نامه عادی یا رسمی
 • فروش سهم خود به یکی از شرکا یا به شخص ثالث با اجازه دیگر شرکا
 • اخذ به شفعه یعنی حق شرکا برای خرید سهم فروشنده با قیمت و شرایط مشابه2طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع در دادگاه

 

چه زمانی می توانم از حق شفعه استفاده کنم؟

حق شفعه در ملک مشاع زمانی ایجاد می شود که یکی از شرکا سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند و شریک دیگر حق داشته باشد که با پرداخت قیمت مشتری، سهم فروخته شده را تملک کندبرای استفاده از در ملک مشاع باید شرایط زیر را در نظر داشت:

 • مال غیر منقول باشد مثل زمین یا ساختمان
 • مال قابل تقسیم باشد
 • مال بین دو نفر مشترک باشد
 • مال به وسیله بیع انتقال پیدا کند
 • شفیع به محض اطلاع از تاریخ وقوع قرارداد، برای انعقاد آن اقدامات لازم را انجام دهد.

 

چه مدارکی برای حق شفعه نیاز است ؟

برای اثبات  در ملک مشاع، باید مدارک زیر را تهیه و ارائه کنید:

 • سند مالکیت ملک مشاع
 • اثبات شراکت در ملک مشاع
 • اثبات فروش سهم شریک به شخص ثالث.
 • اثبات قابلیت تقسیم ملک
 • اثبات فوریت در اعلام حق شفعه

 

چه زمانی میتوانم حق شفعه خود را اعلام کنم؟

حق شفعه یک حق قانونی است که در صورتی برای شریک یک ملک غیرمنقول قابل تقسیم به وجود می آید که شریک دیگر سهم خود را به شخص ثالثی به قصد بیع بفروشد. در این صورت، شریک می تواند با پرداخت همان قیمت که خریدار داده است، سهم فروخته شده را تملک کند

برای اعلام ح، باید از فوریت و مالی بودن این حق توجه کرد. یعنی شفیع باید به محض اطلاع از فروش سهم شریک خود، اقدامات لازم را برای تملک آن انجام دهد و همچنین باید قیمت را به خریدار پرداخت کند. همچنین باید توجه داشت که حق شفعه قابل انتقال نیست، مگر در مورد حق شفعه در ارث

 

چگونه می توانم حق شفعه خود را اثبات کنم ؟

برای اثبات  خود، باید دو مرحله را طی کنید:

 • مرحله ایجاد : در این مرحله باید شرایط لازم برای ایجاد حق شفعه را احراز کنید. این شرایط عبارتند از: مال غیرمنقول قابل تقسیم، شراکت دو نفری در مال، انتقال سهم یکی از شرکا به ثالث به قصد بیع. برای اثبات این شرایط می توانید از مدارک ثبتی، قراردادها، شهادت شاهدان و کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کنید.
 • مرحله اعمال : در این مرحله باید حق شفعه خود را در قبال پرداخت قیمت به خریدار، اجرا کنید. برای این کار باید فوریت و مالی بودن حق خود را رعایت کنید. یعنی به محض اطلاع از فروش سهم شریک خود، نسبت به تملک آن اقدام کنید و همچنین قیمت را به خریدار پرداخت کنید1. برای اثبات این مرحله می توانید از رسید پرداخت، قبض وجه، تصویر چک و سایر مدارک مالی استفاده کند.

 

حق شفعه در چه مواردی نمی تواند اعمال شود ؟

 

وقتی مال مشاع قابل تقسیم نباشد یا تقسیم آن باعث ضرر و کاهش ارزش ملک شود.

 • وقتی انتقال ملک به ثالث به صورت عقد بیع نباشد، بلکه به صورت صلح، رهن، هبه، وصیت یا غیره باشد
 • وقتی تعداد شرکای ملک بیش از دو نفر باشد
 • وقتی شفیع فوریت حق خود را رعایت نکند یا قادر به پرداخت قیمت به خریدار نباشد.
 • شد وقتی حق شفعه با قوانین و نظم عمومی تعارض داشته با

چه زمانی حق شفعه من اسقاط می شود ؟

حق شفعه شما ممکن است در چند حالت اسقاط یا از بین برود. این حالت ها عبارتند از:

 • وقتی شفیع به صراحت یا ضمناً از حق خود منصرف شود یا آن را ببخشد
 • وقتی شفیع در مهلت مقرر قانونی یا معامله ای حق خود را اعمال نکند
 • وقتی شفیع قادر به پرداخت قیمت به خریدار نباشد.
 • وقتی شفیع ملک را به ثالث دیگری بفروشد یا بوهبه دهد
 • وقتی شفیع در مورد ملک تصرف عدوانی کند
 • وقتی شفیع در مورد ملک تخلف قانونی کند
 • وقتی شفیع در مهلت مقرر قانونی یا معامله ای حق خود را اعمال نکند
 • وقتی شفیع قادر به پرداخت قیمت به خریدار نباشد
 • وقتی شفیع ملک را به ثالث دیگری بفروشد یا بوهبه دهد
 • وقتی شفیع در مورد ملک تصرف عدوانی کند
 • وقتی شفیع در مورد ملک تخلف قانونی کند

ب

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب