اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
خیانت در امانت – گروه وکلای دادشید
خیانت در امانت – گروه وکلای دادشید

خیانت در امانت – گروه وکلای دادشید

خیانت در امانتخیانت در امانت

خیانت - خیانت در مال منقول -خیانت در  مال غیر منقول -ماده 674 قانون مجازات اسلامی - جرم خیانت در امانت - وکیل - مشاور - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده - وکیل پایه یک دادگستری

 

در تحقق جرم خیانت در امانت فرقی نمی‌کند که مال یا شیء منقول یا غیرمنقول باشد و از عبارت ماده ۶٧۴ قانون مجازات اسلامی به خوبی پیداست که قانونگذار توجهی به ارزش اقتصادی موضوع جرم در بازار و عدم قابلیت تقویم آن با پول ندارد. بنابراین اگر مورد امانت تابلوی عکس خانوادگی بوده که در بازار قابل خریدوفروش نیست، درصورت امتناع از رد آن از سوی امین عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت خواهد شد.(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)

برای اینکه عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت شود، ‌مال باید به وسیله مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، در غیر این صورت اگر شخص خودش مالی را به دست آورد، مرتکب خیانت در امانت نشده است،‌ بلکه حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی کلاهبرداری یا سرقت باشد. به عبارت دیگر، تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده‌شدن مال به امین است، پس اگر امین فوت کرد و ورثه او مال سپرده شده امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند؛ چراکه مال به آنها سپرده نشده بود.(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)(خیانت در امانت)

نمونه پرونده خیانت در امانت

شکوائیه و بازجویی ها:

موضوع: خیانت در امانت یک فقره چک به شماره ....... اینجانب .........  چکی را به شماره .......  که بدون تاریخ و امانت بود طبق قرارداد مورخ فلان به مشتکی عنه دادم که وی آن را برگشت کرده و اقدام به تقدیم دادخواست به شعبه حقوقی اول نموده است که شماره کلاسه آن ضمیمه پرونده می باشد. با توجه به مشخص بودن و امانی بودن آن که در قرارداد ذکر شده است درخواست صدور دستورات لازم و رأی شایسته مورد استدعاست.

متهم دادخواست علیه خود را ضمیمه نموده است که طبق آن ....... به طرفیت ....... طرح دعوای مطالبه مبلغ چک ..... را نموده است و وقت رسیدگی برای آن دعوا تعیین شده است.کپی قراردادی نیز ارائه شده است که طبق آن آقای .....  فروشنده و آقای ......... خریدار یک دستگاه کامیونت با مشخصات موجود در سند است و طبق آن قرار شده است که ثمن معامله مقداری نقداً و مابقی قسطی پرداخت گردد و نوشته شده است که یک فقره چک به شماره ....... ( چک موضوع شکوائیه ) بابت پشتیبانی اقساط ماهانه تحویل آقای ...... شود به صورت امانت بدون تاریخ و فیش های پرداخت نقدی و قسطی ماهانه را به حساب آقای ....... ضمیمه نموده است. در ادامه شاکی بیان نموده است که یک کامیون از متهم خریده است طبق قرارداد موجود در پرونده و مبلغ نقدی ثمن و مبالغ قسطی را به موقع پرداخت نموده است و یک فقره چک پشتیبان به مبلغ .......... از اینجانب بدون تاریخ و بصورت امانت نزد وی بوده است که آن را برگشت نموده و اقدام به طرح دعوا نموده است. پرونده برای تحقیقات بیشتر به کلانتری ارسال گشته است و اعلام شده است که چون متهم در خارج از حوزه قضایی ...... است احضار متهم برای این یگان مقدور نمی باشد و درخواست دستور نیابت کرده اند. از طریق تماس تلفنی خود دادیاری متهم را به دادسرا خواسته است. متهم حاضر شده است و بدین شرح توضیح داده است: موقع خرید ماشین به او گفتم که بیمه بدنه آن دو ساله است ولی یکسال آن پرداخت شده و یکسال دیگر آن ...... هزار تومان چک را تو باید بدهی و یک چک نوشت به مبلغ ...... هزار تومان و به من داد ولی در قولنامه اشتباهاً نوشتیم شخص ثالث، بعد که موقع سررسید چک شد به من زنگ زد که پول می دهم و چک را پاس نکن و پول داد و چک را گرفت ولی بعداً گفت این پول بابت اقساط می باشد و بیمه بر عهده ی من نیست. من هم چک پشتوانه اقساط را به اجرا گذاشتم و بانک محال علیه گفت که یکسال است که حساب بسته است من هم دادخواست مقدمی دادم و مجبور به این کار شدم.

متهم با معرفی کفیل با میزان یک صد میلیون ریال وجه الکفاله آزاد شده است. شاکی بیان کرده است که من بابت اقساط پول داده ام اما نامبرده به بهانه اینکه پرداخت هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث به عهده ی من است چک پشتوانه را بی رضایت من به اجرا گذاشته است. قرار قبولی کفالت شخصی که فیش حقوقی خود و کارت شناسایی خود را ضمیمه نموده است صادر شده است. قرار مجرمیت ........ دائر بر خیانت در امانت در خصوص چک شماره ..... با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی وکپی قولنامه صادر شده است. کیفرخواست هم بر همین مبنا صادر شده است.

 وقت رسیدگی مشخص شده است. شاکی در ادامه رضایت بدون قید و شرط خود را از متهم اعلام نموده است. ابلاغ به دختر متهم صورت گرفته است و به شاکی نیز ابلاغ واقعی شده است. به علت عدم امکان حضور شاکی قاضی حضور وی را لازم ندانسته است و متهم نیز حضور نیافته است.

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای ....... فرزند صفرعلی دایر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ...... با توجه شکایت اولیه شاکی و کیفر خواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب ......  و مفاد قرارداد عادی مورخ  ...... که دلالت بر امانی بودن چک در ید متهم دارد و دادخواست تقدیمی از سوی متهم برای مطالبه وجه چک مذکور بزهکاری وی محرز تشخیص به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 1 ماده 22 قانون مذکور متهم موصوف به پرداخت پنج میلیون ريال جزای نقدی(بدل از شش ماه حبس ) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان ..... می باشد.

رئیس شعبه ......  محاکم جزایی .......

تحلیل حقوقی پرونده:

  1. طبق ‌ماده 674 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا‌هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او‌بوده آن‌ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد

شد.».

  1. با توجه به اینکه طبق قولنامه فروش و اقرار ضمنی متهم، این شماره چک ها بابت پشتیبانی و در واقع امانت نزد متهم بوده است و اقدام به تصاحب آن ها بدون تحقق شرایط استفاده از آن نموده است مرتکب جرم خیانت در امانت گردیده است و رای به درستی اصدار یافته است.
  2. اما به نظر می رسد با توجه به حضور متهم در دادسرا و مرحله تحقیقات و انجام دفاعیات، چون از جلسه و دعوی مطلع بوده است رأی نباید غیابی صادر گردد و حضوری است و گرچه م 217 ق.آ.د.ک صحبت از جلسات دادگاه نموده است اما به نظر می رسد با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی مدنی اطلاع از جلسات برای حضوری شدن رای کافی است.

...


خیانت در امانت - خیانت - خیانت در مال منقول -خیانت در مال غیر منقول -ماده 674 قانون مجازات اسلامی - جرم خیانت در امانت - وکیل - مشاور - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده - وکیل پایه یک دادگستری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب