اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
ابطال سند رهنی
ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی

 

ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی به معنای لغو یا ابطال قرارداد رهن می‌باشد. دعوای ابطال سند رهنی در مواردی که سند رهنی به لحاظ فقدان شرایط قانونی صحیح نباشد، قرارداد رهن باطل باشد، عقد رهن نسبت به اصل دین تقدم داشته باشد و یا در صورتی که بدهکار یا راهن ملکی را وثیقه بدهی قرار داده باشد، مطرح می‌شود.

قبل از اثبات بطلان عقد رهن، ابطال سند رهنی امکان‌پذیر نیست.

 

چه شرایطی برای ابطال سند رهنی بانکی وجود دارد ؟

برای ابطال سند رهنی بانکی، باید شرایط زیر برقرار باشد:

سند رهنی به لحاظ فقدان شرایط قانونی صحیح نباشد.

قرارداد رهن باطل باشد.

عقد رهن نسبت به اصل دین تقدم داشته باشد.

بدهکار یا راهن ملکی را وثیقه بدهی قرار داده باشد.

قبل از اثبات بطلان عقد رهن، ابطال سند رهنی امکان‌پذیر نیست.

برای ابطال سند رهنی بانکی، باید به دادگاه مربوطه درخواست داده شود و پس از تشکیل دادگاه و صدور رای مبتنی بر ابطال سند رهنی، دادگاه اقدام به صدور گواهی قطعیت رای می‌کند. سپس مالک با در دست داشتن حکم مراجع قضایی و ارائه آن به دفتر ثبت اسناد و املاک می‌تواند پرونده را پیگیری کند. با ارائه این حکم به دفتر ثبت اسناد، رئیس این اداره موضوع را بررسی کرده و به دفتر املاک ارجاع می‌دهد.

 

چه مساعدتهای بانک برای ابطال سند رهنی ارائه میدهد ؟

بانک‌ها معمولاً مساعدهایی برای ابطال سند رهنی ارائه نمی‌دهند، بلکه در صورتی که مالک ملک بدهی‌های خود را پرداخت کرده باشد، باید تسویه حسابی هم بین او و بانک صورت بگیرد تا ابطال سند رهنی صورت پذیرد.

برای ابطال سند رهنی بانکی، باید به دادگاه مربوطه درخواست داده شود و پس از تشکیل دادگاه و صدور رای مبتنی بر ابطال سند رهنی، دادگاه اقدام به صدور گواهی قطعیت رای می‌کند. سپس مالک با در دست داشتن حکم مراجع قضایی و ارائه آن به دفتر ثبت اسناد و املاک می‌تواند پرونده را پیگیری کند. با ارائه این حکم به دفتر ثبت اسناد، رئیس این اداره موضوع را بررسی کرده و به دفتر املاک ارجاع می‌دهد.

 

ابطال سند رهنی 1

 

 

آیا ابطال سند رهنی بانکی به تبع ابطال سند مالکیت انجام می شود؟

بله، ابطالو باطل رهنی و سند رهنی بانکی به تبع ابطال سند مالکیت انجام می‌شود. برای ابطال سند رهنی بانکی، باید به دادگاه مربوطه درخواست داده شود و پس از تشکیل دادگاه و صدور رای مبتنی بر ابطال سند رهنی، دادگاه اقدام به صدور گواهی قطعیت رای می‌کند. سپس مالک با در دست داشتن حکم مراجع قضایی و ارائه آن به دفتر ثبت اسناد و املاک می‌تواند پرونده را پیگیری کند. با ارائه این حکم به دفتر ثبت اسناد، رئیس این اداره موضوع را بررسی کرده و به دفتر املاک ارجاع می‌دهد. در نتیجه، باطل رهنی و ابطال سند رهنی بانکی به تبع ابطال سند مالکیت انجام می‌شود.

 

شرایط دعوی ابطال سند رهنی

برای دعوای باطل رهنی و ابطال سند رهنی، باید شرایط زیر برقرار باشد:

سند رهنی به لحاظ فقدان شرایط قانونی صحیح نباشد.

قرارداد رهن باطل باشد.

عقد رهن نسبت به اصل دین تقدم داشته باشد.

بدهکار یا راهن ملکی را وثیقه بدهی قرار داده باشد.

قبل از اثبات بطلان عقد رهن، ابطال سند رهنی امکان‌پذیر نیست.

همچنین، برای طرح دعوای ابطال سند رهنی، شرط لازم آن این است که ذینفعی که از صدور سند صادره متضرر شده، خود مالک رسمی ملک باشد. شخصی که به موجب سند عادی مالک است، نمی‌تواند دعوی باطل رهنی و ابطال سند رهنی را مطرح کند. در این صورت لازم است همزمان یا قبل از دعوی ابطال، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را اقامه نماید. همچنین، اگر سند رهنی دارای معامله عادی باشد مانند قرارداد مشارکت مدنی، باید همزمان با دعوی ابطال، دعوی بطلان معامله پایه را نیز اقامه گردد.

 

مصادیق ابطال دعوی ملکی و بانکی

مصادیق ابطال دعوی ملکی و بانکی عبارتند از::مصادیق ابطال دعوی ملکی:

ابطال سند مالکیت به دلیل عدم اصالت سند

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در نحوه تنظیم سند

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در نام مالک

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در شماره پلاک ملک

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در مساحت ملک

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در موقعیت جغرافیایی ملک

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در تاریخ تنظیم سند

ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در امضای مالک

 

مصادیق ابطال دعوی بانکی:

قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی است، باطل باشد

عقد رهن نسبت به اصل دین تقدم داشته باشد

عدم قبض به موقع از سوی بانک

عدم اطلاع رسانی به موقع از سوی بانک به مشتری در مورد شرایط و مقررات قرارداد

عدم رعایت شرایط و مقررات قرارداد توسط بانک

در هر دو مورد، برای ابطال سند رسمی دعوی، باید شرایط و مصادیق مربوطه برقرار باشد و پس از طرح دعوای ابطال در دادگاه و ارائه مدارک و دلایلی که نشان دهد ابطال دعوی قانونی و منطقی است، حکم دادگاه قطعی می‌شود. سپس دادگاه گواهی قطعیت رای را صادر کرده و به اداره سند اسناد و املاک ارائه داده می‌شود. پس از آن با تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ابطال دعوی را بررسی می‌کند و به دفتر املاک ارسال کرده و ارجاع می‌دهد. در دفتر املاک نیز بررسی‌های لازم انجام شده و اعمال موردنیاز انجام می‌شود.

 


 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

448 73 23 0933

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب