دادخواست ممانعت از حق- گروه وکلای دادشید

دادخواست ممانعت از حق- گروه وکلای دادشید
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست ممانعت از حق (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،گروه وکلای دادشید)

دادخواست ممانعت از حق : دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.(دادخواست ممانعت از حق) منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (ماده ۹۳ ) مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند (ماده ۴۰ قانون مدني)در ممانعت از حق شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلكه مانع از آن می شود كه صاحب حق از حق خود استفاده كند.(دادخواست ممانعت از حق)

نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق

رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع ملك”

با سلام احترماً به استحضار مي‌رساند:

به موجب کپی سند مالکیت شماره…………. پلاک و پلاکهای ثبتی شماره…………/………… بخش شماره و نام شهرستان واقع در نشانی …………. در مالکیت اینجانب / اینجانبان قرار دارد. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با اقدامات خود دایر بر ذکر موارد اقدامات از استفاده اینجانب از پلاک تحت مالکیتم ممانعت به عمل می آورد و به این وسیله نیز ضمن تضییع حقوق حقه ام موجب ورود، خسارات نیز شده است  فلذا مستنداً به ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع ممانعت از حق و جبران خسارت وارده به میزان………… ریال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.(دادخواست ممانعت از حق)

امضاء.


 …مشاوره همیشه به سود شماست…

همیشه به یاد داشته باشید که:

۱٫ اقدام خود سرانه در مسائل حقوقی در برخی موارد

خساراتی به بار می آورد که

  جبران ناپذیر است.

۲٫مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حلهای مشابهی ندارند.گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.