شرایط پرداخت نفقه(نفقه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شرایط پرداخت نفقه(نفقه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
امتیاز شما به این مطلب

شرایط پرداخت نفقه(نفقه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل نفقه،وکیل مهریه)

نفقه عبارت است از تامين هزينه زندگى زن كه شامل خانه ، اثاثيه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دايم كه بر عهده زوج است . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى در تعريف نفقه آمده است : نَفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء .

به طور كلّى مى توان گفت كه هرچيزى كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد ، جزءِ نَفقه زن محسوب مى شود.

وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك ارزيابى است و نه وضعيت مرد ، پس اگر زن از خانواده متمكنى باشد شوهر به ناچار بايد وسائل زندگى او را آنچنان كه شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او اقتضا مى‌كند ، فراهم آورد.بنابراين اگر زن از خانواده متمكنى باشد ، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگى او را مطابق شأن و وضع اجتماعى و خانوادگى او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زن دليلى بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلكه مسئوليت مرد را نيز سنگين تر مى كند.

چه موقع نفقه پرداخت می شود

به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نَفقه است.

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دلیل نقصان يا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود برای تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، است و در صورت نبود توافق میان زوجین در خصوص ميزان نَفقه، دادگاه، خود میزان نَفقه را تعیین می‌کند.

به چه زنانی نفقه تعلق می گیرد

زوجه در صورتى مستحق نَفقه است كه از همسر خود تمكين كند . تمكين به معناى اطاعت زن از شوهر در اداى وظايف زوجيت ، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است.

به زنى كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نكند ، ناشزه گويند . ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند ، مستحق نَفقه نخواهد بود.

اگر منزل از جنبه شوونات اجتماعى مطابق حال زن باشد ولى به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتى يا بدنى ( آزار و اذيت ) زوجه برود ، خروج وى از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمى شود.

دادگاه هنگامى شوهر را به دادن نَفقه ملزم مى كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد و هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند ، مستحق نفقه نخواهد بود.

تا زمانى كه زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه محسوب نشده ، باشد مستحق نفقه خواهد بود.

قانون مدنى حتى در برخى از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نَفقه مى داند.

استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمى باشد بلكه او مى تواند نَفقه زمان گذشته خود را نيز مطالبه نمايد.

حق نَفقه زن از حقوق ممتازه محسوب مى شود به اين معنى كه در صورت ورشكستگى يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براى پرداخت ديون ، نفقه بر ساير بدهى ها مقدّم شمرده خواهد شد.

به محض اين كه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگى زناشويى خود را آغاز كردند ، شوهر مكلف به پرداخت نَفقه است .

 شرايط پرداخت

به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نَفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نَفقه است كه از همسر خود تمكين کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نَفقه نخواهد بود. تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زني كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می‌شود.

چند نکته در خصوص نفقه 

تكليف شوهر به اتفاق و استحقاق نَفقه از جانب زن داراى ضمانت اجراى مدنى و كيفرى.

قانون مجازات اسلامى براى ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش بينى كرده است.

در صورتي كه زني به عقد موقت مردي درآيد، نَفقه به وي تعلق نمي‌گيرد مگر اينكه آنان توافق به پرداخت نَفقه كرده باشند.

مرد وظيفه دارد در حد توان، منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند.

به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نَفقه است.

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دلیل نقصان يا مرض گفته می‌شود.


نفقه،وکیل نفقه،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،عکس،عکس نوشته،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ در مسائل حقوقی بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.