قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تنفیذ فسخ نکاح

دادخواست تنفیذ فسخ نکاح(وکیل،مشاور،موسسه حقوقی)

دادخواست تنفیذ فسخ نکاح(وکیل،مشاور،موسسه حقوقی)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست تنفیذ فسخ نکاح (نمونه دادخواست،فسخ،فسخ نکاح،تفیذ،تنفیذنکاح،عقد،ابطال عقد، ابطال نکاح، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی،درخواست وکیل)

دادخواست تنفیذ فسخ نکاح

ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی هم بیان می‌دارد: در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست گفتنی است که خیار فسخ (اختیار برهم زدن نکاح) فوری است و ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی بیان می‌دارد: اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.(دادخواست تنفیذ فسخ نکاح)
ماده ۴۴۸ قانون مدنی هم می‌گوید: خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمی‌شود؛ چرا که در اثر موت نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند.(دادخواست تنفیذ فسخ نکاح)
ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی بیان می‌دارد: در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.(دادخواست تنفیذ فسخ نکاح)

 

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ نکاح

 تعيين خواسته و بهاي آن : صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عيب  به انضمام كلية خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق: ۱- عقدنامه ۲- گواهي پزشك، ۳ – پزشكي قانوني عندالاقتضاء،  “۴ – مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب/اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره      مورخ     دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه شماره       نام شهرستان منعقد كرده‌ايم. نظر به اينكه متعاقب عقد نكاح مذكور متوجه وجود عيب مذكور در بند      از ماده ۱۱۲۱/۱۱۲۲/۱۱۲۳/۱۱۲۸/۱۱۳۱ داير بر ذكر عيب در زوجه/زوجه گرديدم و مراتب فسخ نكاح را هم طي اظهارنامة شماره     /مورخ     به اطلاع خوانده رسانده‌ام. فلذا به استناد بند      از ماده ۱۱۲۱/۱۱۲۲/۱۱۲۳/۱۱۲۸/۱۱۳۱ صدور حكم به تنفيذ فسخ نكاح فوق الذكر به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.

                      محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                      اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد. (دادخواست تنفیذ فسخ نکاح)
  •  چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(دادخواست تنفیذ فسخ نکاح)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تنفیذ فسخ نکاح


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.