قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست رفع مهر وموم ماترک

دادخواست رفع مهر وموم ماترک(وتحریر ماترک از شورای حل واختلاف)

دادخواست رفع مهر وموم ماترک(وتحریر ماترک از شورای حل واختلاف)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست رفع مهر وموم ماترک(نمونه دادخواست،مهروموم ترکه ،تحریرترکه،ترکه،گواهي انحصار وراثت،وارث، شورای حل واختلاف، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست رفع مهر وموم ماترک

از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.(دادخواست رفع مهر وموم ماترک)

مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند. درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریز ترکه صورت می‌گیرد.(دادخواست رفع مهر وموم ماترک)

نمونه دادخواست رفع مهر وموم و تحریر ماترک از شورای حل و اختلاف

تعيين خواسته و بهاي آن : رفع مهر و موم تركه به انضمام كلية خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق: ۱- گواهي انحصار وراثت شماره       صادره از شعبه       دادگاه عمومي “نام شهرستان” ۲-  قرار مهر و موم و تحرير تركه شماره       صادره از شعبة       دادگاه عمومي “نام شهرستان”

رياست محترم شوراي حل اختلاف “نام شهرستان محل صدور قرار  مهر و موم ماترك”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

متعاقب فوت شادروان       فرزند      مورث قانوني در تاريخ روز/ماه/سال در محل اقامت دائمي خود در “نام شهرستان” آقاي/خانم       بعنوان ورثة نامبرده درخواست مهر و موم/ و تحرير تركه را از شعبه      دادگاه عمومي “نام شهرستان” مطرح و با توفيق اخذ قرار شمارة      ماترك آن مرحوم روز/ماه/سال مهر و موم/ و تحرير مي‌گردد. نظر به اينكه يا ساير ورثه در جريان انجام امور اصلاحي و سازش هستيم/نظر به اينكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال ضايع شدني و سريع الفساد وجود دارد/ نظر به اينكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال متعلق به غير وجود دارد مستندآً به ماده ۱۹۴ قانون امور حبس رفع مهر و موم اجرا شدة شمارة       از ماترك آن شادروان كه در تاريخ روز/ماه/سال بعمل آمده است مورد استدعاست.

(دادخواست رفع مهر وموم ماترک)

محل امضاء مهر

    اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست رفع مهر وموم ماترک)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(دادخواست رفع مهر وموم ماترک)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست رفع مهر وموم ماترکگروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.