دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات،دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد،دادخواست تامین دلیل تغییر شغل،دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان

دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات (وکیل،مشاوره حقوقی)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات

(نمونه دادخواست،دادخواست،  تامین دلیل ،قرارداد، تعمیرات، قرارداد تعمیرات،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.(دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات)

نمونه دادخواست تامین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات از دادگاه

تعيين خواسته و بهاي آن : تأمين دليل در عدم تكميل تعميرات

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق ۱ – قرارداد، ۲ – نظر كارشناس۳- ” مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي” نام شهرستان محل وقوع ملك”

با سلام ، احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي رادرخصوص انجام تعميرات طبق ليست ضميمه در       به امضا رسانده‌ايم. با وصف اينكه از تاريخ مندرج در قرارداد موضوع قرارداد را جهت انجام تعميرات كلاً در اختيار خوانده/ خواندگان قرارداد، و حتي پرداخت‌هاي متعددي را نيز به وي داشته‌ام و از آن زمان نيز حدود       سپري مي‌گردد ولي خوانده/خواندگان به تعهدات قراردادي خود عمل نمي‌نمايند فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار فعلي و موجود در موضوع قرارداد به استناد ماده ۱۴۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مورد استدعاست.(دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد. (دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات)


دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.