دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات،دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد،دادخواست تامین دلیل تغییر شغل،دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد (وکیل،مشاوره حقوقی)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد

(نمونه دادخواست،دادخواست،  تامین دلیل ، محل فساد، موجر، مستاجر، کارهای نامشروع ، تبدیل مورد اجاره به محل فساد،   وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد

در صورتی که مستاجر، عین مستاجره را به محلی برای فساد و انجام کارهای نامشروع تبدیل کند، موجر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق و به جهت استفاده در مراجع قضایی، صدور قرار تامین دلیل را تقاضا نماید.(دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد)

تکالیف مستاجر

مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده ۴۹۰ ق مدنی می‌گوید.
مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
مستأجر، عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
مستأجر، مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.(دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد)

 

نمونه دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

تعيين خواسته و بهاي آن : تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق:۱- سند مالكيت،۲- قرارداد اجاره۳-”  مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل وقوع ملک مورد اجاره”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره ….. خوانده/خواندگان در      باب واحد مسكوني/ تجاري در پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره و نام شهرستان”  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان مورد اجاره را به مركز فساد تبديل كرده‌اند و تأمين دلايل اينجانب در اين موضوع براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست. (دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد. (دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد)


دادخواست تامین دلیل در مورد تعمیرات،دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به محل فساد،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست تامین دلیل تغییرات در نما،دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده،دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اپارتمان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.