قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست فسخ قرارداد

دادخواست فسخ قرارداد(موسسه حقوقی،مشاور،وکیل)

دادخواست فسخ قرارداد(موسسه حقوقی،مشاور،وکیل)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست فسخ قرارداد

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،قرارداد، فسخ قرارداد، استرداد وجه،تخلف از پرداخت وجه،سند مالکیت،مبایعه نامه،   وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست فسخ قرارداد

در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی كه هیچ‌ یک از راه‌های فوق امكان‌پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.(دادخواست فسخ قرارداد)

 شرایط فسخ

۱- قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

۲- رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

۳- اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.(دادخواست فسخ قرارداد)

مواردی نمى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد که به شرح ذیل است:

۱- موقع خريدن، عيب مال را بداند.

۲- به عيب مال راضى شود.

۳- در وقت معامله بگويد که اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.(دادخواست فسخ قرارداد)

۴- فروشنده در وقت معامله بگويد که اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‌فروشم، اما اگر عيبى را معين كند و بگويد که مال را با اين عيب مى‌فروشم و سپس معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده است، مال را پس دهد يا تفاوت قیمت بگيرد.(دادخواست فسخ قرارداد)

 

نمونه دادخواست فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط استرداد وجوه پرداختی با تامین خواسته

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبه وجه به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق: ۱ – مبايعه نامه ۲ -سند مالكيت

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب با خوانده/خواندگان مبايعه نامه اي/ قراردادي را درخصوص معامله      در تاريخ     /   /    منعقد كرده ايم. نظر به اينكه با وصف انجام تعهدات قراردادي خود در تنظيم مبايعه نامه/ و انجام شروط مقرر در آن/ و تنظيم سند رسمي انتقال به خوانده/خواندگان نامبرده نسبت به پرداخت ثمن مقرر به ميزان      ريال اقدامي ننموده‌اند فلذا به استناد مستندات تقديمي رسيدگي به خواسته اينجانب و صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت ثمن معامله/ مابقي ثمن معامله به ميزان      ريال مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بند ۴ از ماده ۳۶۲ قانون مدني به انضمام كليه خسارات قانوني در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته واجرأي فوري آن وفق ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز تقاضا مي شود.(دادخواست فسخ قرارداد)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست فسخ قرارداد)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست فسخ قرارداد)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست فسخ قرارداد


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.