قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست نفقه ایام زوجیت

دادخواست نفقه ایام زوجیت(باقرار تامین خواسته)

دادخواست نفقه ایام زوجیت(باقرار تامین خواسته)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست نفقه ایام زوجیت

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ، نفقه، ایام زوجیت، زوجیت ،   وکیل ، وکالت ، موسسه حقوقی ، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست نفقه ایام زوجیت

ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.(دادخواست نفقه ایام زوجیت)

 ماده ۱۱۰۷ نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.(دادخواست نفقه ایام زوجیت)

نفقه زن

در ازدواج دائم، پرداخت نفقه زن بر شوهر واجب است. حق نفقه در اسلام، نوعی تسهیل برای زنان است و اگر چنین حقی برای آنها قرار داده نمی‏شد به سختی می‏افتادند؛ چون زن در ازدواج دائم، مسئولیتهایی را در طول زندگی مشترک بر عهده دارد که توان جسمی او را می‏طلبد و فرصتی را از او می‏گیرد؛ مسئولیتهایی مانند شوهرداری، خانه‌داری، بارداری، تربیت فرزند؛ از این رو، نفقه، حقی است که اسلام برای زن قرار داده است. (دادخواست نفقه ایام زوجیت)

 

مواردی که به زن نفقه تعلق می گیرد

اده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:(دادخواست نفقه ایام زوجیت)

۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.

۲-تمکین کامل زوجه (دادخواست نفقه ایام زوجیت)

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت باقرار تامین خواسته

تعيين خواسته و بهاي آن :مطالبه نفقه ايام زوجيت به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور قرار تأمين خواسته

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق ۱- عقدنامه، ۲- عندالاقتضاء شهادت شهود، ۳- كارشناسي، “۴- مدرک مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدني تأمين نفقه زوجه بر عهده شوهر مي باشد و خوانده از اين كار استنكاف و خودداري مي نمايد فلذا رسيدگي و صدور حكم به پرداخت نفقه ايام زوجيت از تاريخ       لغايت       به مدت       ماه (و تا زمان رسيدگي و صدور حكم و اجراي دادنامه) فعلاً به ميزان      ريال مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و۱۱۰۶و۱۱۰۷ قانون مدني  به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست . براي تعيين ميزان نفقه متعلقه نيز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر كارشناس استناد مي نمايد.. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نيز تقاضا مي شود.(دادخواست نفقه ایام زوجیت)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست نفقه ایام زوجیت )
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست نفقه ایام زوجیت)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست نفقه ایام زوجیت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.