قانون،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع

دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (با قرار تامین خواسته)

دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (با قرار تامین خواسته)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،اجرت المثل، ایام تصرف مبیع، وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع

برای دریافت اجرت المثل ایام تصرف باید به وکیل مراجعه کرد.(دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

دریافت اجرت المثل ایام تصرف جزدعاوی حقوقی هستند که در دادگستری خواهان باید دادخواست خودرا ارائه دهد که این دادخواست شامل تمام اسناد و مدارک و ضمائم و… است که به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه چاپ میشود.(دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیك كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد.(دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

ماده ۳۳۶ قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است:‌ هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.(دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته از شورای حل واختلاف

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبة اجرت المثل ايام تصرف مبيع فعلاً مقوم به  “تا ده ميليون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته. (دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

دلائل و منضمات دادخواست :كپي مصدق:  ۱- قرارداد مورخ      ، ۲- دليل پرداخت ثمن، ۳- نظريه كارشناسي

رياست محترم شوراي حل اختلاف”نام شهرستان محل اقامت خوانده‌”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ      ،      دانگ      باب خانه واقع در پلاك ثبتي      /      بخش       “شهرستان محل وقوع ملك”/آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ      ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انجام تعهدات قراردادي خود اقدام نكرده‌اند. نظر به اينكه با وصف پرداخت ثمن معامله، عدم تحويل مبيع توسط خوانده/خواندگان و استيفاي از منافع مورد معامله، اينجانب را محق در مطالبه اجرت المثل ايام تصرف مي نمايد فلذا صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مستنداً به ما ده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي درحق اينجانب مورد استدعاست عندالاقتضاء براي اثبات اجرت المثل به انجام كارشناسي نيز استناد مي‌نمايد. تمبر هزينه دادرسي زايد بر ميزان فوق الذكر به تجويز قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از اتخاذ تصميم ابطال خواهد شد.بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده ۱۱۷ همين قانون تقاضا مي شود . (دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع )
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع)


قانون،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.