قانون،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل امورساختمانی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، مطالبه وجه امور ساختمانی، قبض آب / برق/ گاز،پرداخت قبوض توسط مستاجر،مستاجر، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی

مطالبه خسارت

مطالبه:  خواستن چیزی یا حق خود را از کسی . طلب نمودن چیزی از کسی . خواستن چیزی از کسی می باشد.بر اساس ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانونبرای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران‌خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

موارد صدور قرار تامین خواسته ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

  1.  دعوا مستند به رسمی باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
  3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.
  4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته از دادگاه

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن به ميزان       ريال  به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

دلائل و منضمات دادخواست :كپي مصدق فيش: ۱ – آب ۲ – برق ۳ – گاز ۴ – تلفن ۵ – مالكيت   ۶ –

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد شماره/ مورخ      خوانده/خواندگان در     واحد مسكوني/ تجاري در پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه به موجب مستندات ضميمه دادخواست، خوانده/خواندگان به عنوان مستأجر مكلف به پرداخت حق السهم خود از هزينه‌هاي متعلقه آب/ برق/ گاز و تلفن بوده است ولي اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده‌اند. فلذا صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ       ريال از بابت حق السهم خود از هزينة آب/ برق/ گاز و تلفن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده ۱۱۷ همين قانون تقاضا مي شود .(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی )
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (ددادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)


قانون،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.