قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل، دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته (وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته (وکیل،مشاوره)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،معامله،اتومبیل، وجه اتومبیل،خسارت ،سنداتومبیل، پرداخت خسارت، پرداخت بهای اتومبیل،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل

بر طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتا یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می باشد. در این راستا هم شخص متضرر می بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به دادگاه و یا شورای حل اختلاف مراجعه کند.(دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل)

موارد صدور قرار تامین خواسته ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

  1.  دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
  3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.
  4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته از دادگاه

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبه مبلغ        ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :كپي مصدق :۱ – سند رسمي عقد بيع اتومبيل ۲ – سند مالكيت اتومبيل، “۳-مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضائي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

 ضمن تقديم فتوكپي مصدق  سند رسمي عقد بيع اتومبيل و سند مالكيت آن ، خريدار صدر الذكر طبق سند رسمي شماره       تنظيم شده در دفترخانه شماره       “‌نام شهرستان ” اتومبيل اينجانب را با مشخصات       خريداري نموده است و متعهد گرديده در تاريخ       مبلغ       ريال را در دفترخانه فوق پرداخت نمايد ، نظر به اينكه درتاريخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است فلذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ       ريال در ثاني صدور حكم بر پرداخت ثمن اتومبيل به مبلغ       ريال را به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد استدعاست.(دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

 

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل، دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.