درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی(با تامین خواسته از دادگاه)

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی(با تامین خواسته از دادگاه)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،معامله،ملک غیرقانونی، غیرقانونی، خسارات قانونی، ملک ،مبایعه نامه،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.(دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)

رأي وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳,۷,۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱  قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹,۳,۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .(دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور (دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)

نمونه دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر قانونی با تامین خواسته از دادگاه

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبه وجه به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق: ۱ – مبايعه نامه ۲ –  دادنامه صادره از شعبه ….. دادگاه عمومي نام شهرستان   ۳ – صورتجلسه مورخ    /    /، “۴-مدرک مورد نياز ديگر”. (دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)

رياست محترم مجتمع قضايي    “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان مبايعه نامه اي/ قراردادي را درخصوص معامله      در تاريخ     /   /    منعقد كرده ايم. و بر اساس مبايعه نامه/ قرارداد فوق الذكر مبلغ      ريال بعنوان ثمن معامله در وجه خوانده/خواندگان پرداخت شده است. نظر به اينكه متعاقب انجام معامله و تنظيم قرارداد، موضوع قرارداد مستحق للغير درآمده و با توجه به اينكه موضوع قرارداد مستنداً به دادنامه و صدورتجلسه فوق الاشعار از يد اينجانب خارج و در اختيار ثالث قرار گرفته است بنابر اين بقاء ثمن پرداختي در يد خوانده/خواندگان فاقد مجوز قانوني است فلذا با تقديم اين دادخواست رسيدگي به خواسته اينجانب و صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان      ريال مستنداٌ به ماده ۳۹۱ قانون مدني به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته واجراي فوري آن وفق ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز تقاضا مي شود.(دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی)


درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.