حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،مشاوره با وکیل،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل خوب،دادخواست مطالبه وجه چک صادرکن

دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده با تامین خواسته(وکیل،وکالت)

دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده با تامین خواسته(وکیل،وکالت)
امتیاز شما به این مطلب

دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،چک،عدم پرداخت چک،خسارت، مطالبه وجه، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حسابِ بانکی با صدور چک میتواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند. (دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)

در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ا ی یاد شده است که به موجب آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.(دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)

رأي وحدت رويه شماره ۶۸۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك : (دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده۱۳ مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده۱۱ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه ۱۷ ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.(دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)

 

 نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده با تامین خواسته از دادگاه

تعيين خواسته و بهاي آن : مطالبه وجه چك به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :كپي مصدق: ۱- چك، ۲- گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك،

رياست محترم مجتمع قضايي” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 به موجب كپي مصدق      فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي      به تاريخ/تاريخ هاي      عهده بانك      شعبه  ” شماره و نام شهرستان ” اينجانب مبلغ     ريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني و۳۱۰ قانون تجارت رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذكر تقاضا مي شود. (دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده)


حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،مشاوره با وکیل،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل خوب،دادخواست مطالبه وجه چک صادرکننده


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.