وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان، رای عدم تعلق سرقفلی

رای عدم تعلق سرقفلی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

 رای عدم تعلق سرقفلی

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،سرقفلی،اموال غیر منقول،ماهیت سرقفلی،قانون موجر و مستأجر،اجاره اماکن تجاری،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 رای عدم تعلق سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در ٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است.( رای عدم تعلق سرقفلی)

سرقفلی دارایی نامشهودی که درنتیجه اکتساب یک توسط دیگر به تی بیشتر از ارزش واقعی ایجادشده، سرقفلی گفته می‌شود. ارزش برند ، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کنان و هر نوع اختراع، حق کپی‌رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان‌دهنده سرقفلی است. سرقفلی به‌عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست. حساب سرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی‌های ، منعکس می‌شود.( رای عدم تعلق سرقفلی)

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.( رای عدم تعلق سرقفلی)

این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد.( رای عدم تعلق سرقفلی)

سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد. این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی ی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است. در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد. تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.( رای عدم تعلق سرقفلی)

 

ماهیت حقوقی سرقفلی

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ عقد اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ‌یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد. اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی بر طبق شرایط گذشته است. همچنین در این قانون مستأجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.( رای عدم تعلق سرقفلی)

  • متن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ دقیقاً از کتاب تحریرالوسیله سید روح‌الله خمینی اخذ شده است.
  • تعریف ارائه شده در قسمت نخست، اشاره به حق کسب وپیشه و تجارت دارد که در شرع اسلام حرام است و دادگاه‌های ایران چنین حقی را به رسمیت نمی‌شنا.
  • قراردادهای که قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده‌اند، مشمول قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می‌باشند.( رای عدم تعلق سرقفلی)

نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان  

 

راي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقاي ………. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته دريافت حق كسب و پيشه (سر قفلي ) به اين شرح كه در تاريخ ……… مبادرت به تنظيم قرارداد به خوانده فوق نموده و يك باب مغازه را از وي نمودم ، حل پس از انقضاي مدت وي از پرداخت سر قفلي به اينجانب خودداري مي نمايد من بيست سال در اين مكان به شغل …. مشغول بوده ام و سر فقلي از ابتداي مدت و تنظيم نامه به خوانده نداده ام . دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات خوانده و اجاره نامه تنظيمي في مابين كه به شماره … در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ………شهرستان ……….. منعقد گرديده است . مستنداً به تبصره ۱ ماده ۶ قانون روابط موج و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ كه مقرر مي دارد چنانچه مالك سر قفلي نگرفته باشد مستاجر در پايان مدت حق دريافت سر قفلي ندارد ، دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص نداده اند و ضمن رد آن اعلام مي دارد ، راي صادره حضوري و طبق مقررات قابل تجديد نظر است .( رای عدم تعلق سرقفلی)

 

                                                                                               رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي  ……….


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان، رای عدم تعلق سرقفلی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.