وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،رای فروش مال مشاع

رای فروش مال مشاع (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

رای فروش مال مشاع

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،مال مشاع،ملک شراکتی،ملک غیرقابل افراز،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

رای فروش مال مشاع

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.(رای فروش مال مشاع)

گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که کجای زمین واقع گیرد انجام دهند و در مورد متراژ زمین نیز توافق میکنند که در این صورت اداره ثبت و املاک اسناد میتواند را تنظیم و صادر کند.(رای فروش مال مشاع)

اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.(رای فروش مال مشاع)

اگر هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.(رای فروش مال مشاع)

نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع

راي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ………. به طرفيت خوانده آقاي / خانم …… به خواسته فروش ملك پلاك ثبتي شماره ……… فرعي …… از اصلي … بخش …….. شهرستان … به لحاظ عدم قابليت افراز به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به احراز مالكيت طرفين دعوي و توجهاً به تصميم شماره … مورخ …. اداره ثبت منطقه …….. شهرستان ………. كه اذعان مي دارد ملك فوق الاشاره قابل افراز نمي باشد ، به لحاظ اينكه دادگاه خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخيص داده و خوانده نيز ايرادي در قبال دعوي به عمل نياورده است ، با قبول و پذيرش دادخواست خواهان به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع حكم به فروش ملك موصوف را از طريق مزايده و تقسيم بهاي آن بين شركاء تساوياً صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .(رای فروش مال مشاع)

                                                                                             رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي  ……….


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،رای فروش مال مشاع


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.