نمونه رای اعتراض ثالث

نمونه رای اعتراض ثالث
امتیاز شما به این مطلب

نمونه رای اعتراض ثالث

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،اعتراض شخص ثالث،اجاره بها، اجاره نامه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 

نمونه رای اعتراض ثالث

برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.(نمونه رای اعتراض ثالث)

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.(نمونه رای اعتراض ثالث)

علاوه بر این ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.(نمونه رای اعتراض ثالث)

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶- در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته‌و طرفين راجع به تنظيم اجاره‌نامه يا تعيين اجاره‌بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك مي‌تواند براي تعيين اجاره‌بها (‌در مواردي كه اجاره‌نامه در‌بين نباشد) و تنظيم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره‌بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين مي‌كند، ولي اين امر مانع صدور حكم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.
‌تبصره ۱ – هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه‌دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است.(نمونه رای اعتراض ثالث)
‌تبصره ۲ – دريافت وجه بابت اجاره‌بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.(نمونه رای اعتراض ثالث)

 

نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث   

راي دادگاه

در خصوص دعوي معترض ثالث آقاي …….. به طرفيت خواندگان …………. در پرونده كلاسه ….. نظر به اينكه ايراد و دفاع موجه و مدلل از سوي معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره …. صادره از اين شعبه دادگاه به عمل نيامده است و دليل و مدركي نيز مبني بر اثبات نسبت خودش با مستاجر اصلي و يا تحت الكفاله بودن وي ارائه و ابراز نشده است و حسب استعلام معموله از دفتر خانه شماره …… كه تحت شماره ….. ثبت دفتر گرديده است ، موجرين اجوري كه توسط معترض ثالث در صندوق توديع شده  را دريافت نكرده اند ولي ، فرض دريافت اجور مستنداً به تبصره ۲ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دليل بر تسليم مشار اليه به ادعاي معترض ثالث نخواهد بود . فلذا، با عنايت به مدافعات وكلاي موجرين وفق هرگونه رابطه حقوقي معترض ثالث با موجرين دعوي مطروحه از جانب معترض ثابت و مردود تلقي و قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .(نمونه رای اعتراض ثالث)(نمونه رای اعتراض ثالث)

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي……..

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.