نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره
امتیاز شما به این مطلب

نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،اجاره بها،سند اجاره،اجاره،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

مزایای تنظیم قرارداد اجاره بصورت سند رسمی
تنظیم قرارداد رسمی اجاره املاک علاوه بر اینکه در مقایسه با قراردادهای عادی اجاره املاک دارای مزایای عمومی اسناد رسمی است یک دسته مزایای اختصاصی نیز دارد که اطلاع شهروندان از این مزایا موحب اقبال عمومی آنها به تنظیم سند رسمی خواهد شد . لازم به ذکر است مزیت های یاد شده اختصاص به مالک یا موجر ندارد بلکه مستاجرین نیز از آن بهرمند خواهد شد .مهمترین این مزایا را میتوان بشرح زیر مورد اشاره قرارداد :
۱- تنظیم سند اجاره املاک ثبت شده در حال حاضر نیاز به هیچ استعلامی ندارد لذا به سرعت قابل تنظیم بوده و وقت طرفین عقد اجاره که امروز اهمیت زیادی دارد تلف نخواهد شد.(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
۲- تخصص و تبحر سران دفاتر اسناد رسمی در شناخت آثارعقود و بی طرفی آنها موجب خواهد شد کلیه آثار عقد اجاره پیش بینی شده و رابطه استیجاری بنحو منصفانه ای تنظیم شود .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
۳- مزیت دیگر تنظیم قرارداد اجاره به صورت سند رسمی این است که طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مبالغ تعیین شده درسند اجاره ملاک تعیین مالیات بر درآمد املاک قرار میگیرد ولی در قراردادهای عادی اجاره مبالغ تعیین شده در قرارداد اجاره مورد عمل کارشناسان دارائی نبوده بلکه مبلغ اجاره بها برای وصول مالیات بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
۴- در اجاره رسمی املاک طرفین عقد از طریق دو مرجع یکی مرجع قضائی و دیگری اجرای ثبت میتوانند اجرای حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را درخواست نمایند ولی در قراردادهای عادی آنها ناچارند فقط به مراجع قضائی مراجعه نمایند .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
۵- در قراردادرسمی اجاره محتویات و مندرجات سند معتبرند و نیازی به اثبات تحقق آنها وجود ندارد اما در قراردادهای عادی اجاره مدعی باید محتویات ومندرجات سند را اثبات کرده و انکار و تردید در مورد آنها قابل رسیدگی قضائی است.(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
۶- اسناد رسمی اجاره قابل بازسازی است و در صورت مفقود شدن اصل اسناد میتوان رونوشت آن را از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اخذ نمود و در صورت تصدیق مطابقت رونوشت سند با ثبت دفتر طبق ماده ۷۴ قانون ثبت رونوشت به منزله اصل سند خواهد بود .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)
مزایای فراوان دیگری در سند رسمی اجاره وجود دارد که می توان مورد اشاره قراردا د مانند اینکه طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به مورد اجاره با سند رسمی میتوان بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته نمود لازم به ذکر است موارد فوق الاشاره مزایایی هستند که در بعد ارتباط فردی طرفین عقد اجاره مطرح است تنظیم سند اجاره در بعد اجتماعی نیز آثار و مزایایی دارد که در جای مناسب خود میتوان آنها را بررسی و تبیین نمود .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد اجاره از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی امتناع کند، دیگری می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق الزام وی به تنظیم سند رسمی اجاره را از دادگاه تقاضا نماید.(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)

 

نمونه راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره

راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به شرح دادخواست تقديمي . با توجه به مفاد  قرارداد ادعاي اجاره مورخ …….و عنايتاً به عدم ايراد و دفاع موثر از جانب خوانده دعوي و قبول خواسته خواهان توسط و ي، دعوي خواهان را ثابت تشخص داده و لذا حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند اجاره  رسمي مطابق مندرجات سند عادي اجاره فوق الاشاره با رعايت كليه شرايط  و جهات شرعي و قانوني صادر و اعلام مي دارد . بديهي است ، طرفين با حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي شهرستان … مبادرت به انجام حكم دادگاه مي نمايد . راي صادره حضوري  و در فرجه مقرر قانوني قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ……. مي باشد .(نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره)

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.