نمونه رای تملیک

نمونه رای تملیک
امتیاز شما به این مطلب

نمونه رای تملیک

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اموال غیرمنقول،اجاره به شرط تملیک،اجاره،تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای تملیک

«اجاره به شرط تملیک» به عنوان یکی از اقسام عقد اجاره در دهه‌های اخیر رواج بسیاری پیدا کرده است و به یکی از انواع تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تبدیل شده‌ است. در واقع جریان این نوع تسهیلاتی که توسط بانک‌ها به افراد اعطا می‌شود این است که بانک‌ها به منظور گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و … به عنوان موجر معاملات اجاره به شرط تملیک را انجام می‌دهند. به این صورت که اموالی را خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. به عبارت بهتر این عقد از انواع عقودی است که امروزه می‌تواند میان افراد یک جامعه یا میان افراد یک جامعه با یک شخص حقوقی همچون بانک منعقد شود.(نمونه رای تملیک)

 

فروش اموال غير منقول

‌ماده ۱۳۷ – ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي كه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ – در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
۱ – نام و نام خانوادگي صاحب ملك.(نمونه رای تملیک)
۲ – محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
۳ – تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.(نمونه رای تملیک)
۴ – تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
۵ – تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
۶ – تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.(نمونه رای تملیک)
۷ – قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.(نمونه رای تملیک)
۸ – ساعت و روز و محل مزايده.(نمونه رای تملیک)

نمونه راي مبني بر حكم به تمليك

 

راي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ….. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ….. به خواسته حكم به تمليك ……. به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به اينكه مطابق دادنامه شماره ….. تاريخ ……. دادگاه شعبه …. حكم به فروش …….. صادر گرديده و طبق صورت جلسه مزايده مورخ ……. پرونده اجرايي به كلاسه …… خواهان آقاي / خانم ….. برنده مزايده اعلام گرديده و مورد حكم را طي پرداخت مبلغ …… ريال خريداري نموده است . با توجه به اينكه مزايده فوق الذكر وفق ماده  ۱۳۷ قانون اجراي احكام مدني صورت پذيرفته ، لذا دادگاه حكم بر تمليك ……… را صادر و اعلام مي نمايد .(نمونه رای تملیک)

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.