بازاربورس

بازاربورس
امتیاز شما به این مطلب

بازاربورس

(مقالات حقوقی،حقوق مالی،تاریخچه بورس،انواع بازارها، سرمایه گذاری در بورس،شرکت های سهامی عام و سهامی خاص، بازار بورس اوراق بهادار،مزایای بورس، اصطلاحات بورسی،سهام فعال و غیر فعال، کسب درآمد از بورس،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

بازاربورس

در این مقاله در گفتار اول از کلیات و سپس در گفتار دوم به طور تفصیلی از بورس بحث می کنیم.

گفتار اول : کلیات

بخش اول : تاریخچه بورس

در این بخش، ابتدا در قسمت اول از تاریخچه بورس در جهان و سپس در قسمت دوم از تاریخچه بورس در ایران بحث می کنیم.(بازاربورس)

قسمت اول : تاریخچه بورس در جهان

حدود ۵۰۰ سال پیش در یکی از شهرهای بلژیک در مقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهادار دادوستد می کردند. از آن پس هر مکانی را که در آن، اوراق بهادار مورد معامله قرار می گرفت بورس نامیدند. اولین بورس دنیا در شهر آنورس بلژیک ایجاد شد. در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورسهای جهان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی فعالیت می نمایند.(بازاربورس)

برخی از بورسهای دنیا عبارتند از : بورس نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال و بورس توکیو.(بازاربورس)

قسمت دوم : تاریخچه بورس در ایران

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ برمی گردد. در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس لوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود.(بازاربورس)

بخش دوم : انواع بازارها

در بخش دوم، در قسمت اول از بازار کالا و خدمات و سپس در قسمت دوم از بازار پول بحث می کنیم.

قسمت اول : بازار کالا و خدمات

این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان هاست .در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفته اند كه محل متشکلی را براي خرید و فروش كالاهاي خود داشته باشند و در قبال كالا و خدمات ، واحد پولی به عنوان تسهیل كننده قرار دهند و در این بازار ارزش هر کالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف و عرضه می شود. دراین نوع بازار واحد پولی ،به عنوان واسطه معاملات می تواند در بخش هاي مختلف بازار به راحتی جابه جا شود و هیچ گونه محدودیتی براي آن وجودندارد. ما می توانیم نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و به همان راحتی از بازار خارج کنیم.(بازاربورس)

قسمت دوم : بازار پول

در این قسمت، ابتدا به تعریف بازار پول می پردازیم و سپس اشکالات بازار پول را بیان می کنیم.

۱-تعریف بازار پول

بازار پول ابتدا به جهت نگهداري نقدینگی مردم تشکیل شد و به عنوان یک محل امن براي نگهداري و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر می شد .در ابتدا بانک در قبال نگهداري و محافظت از پول مردم از آن ها مبالغی را دریافت می كردند. اما با گسترده شدن دنیا و مناسبات اقتصادي و ایجاد دادوستدهاي گسترده وظایف و مسئولیت هاي جدیدي براي بانک ها تعریف شده .در این زمان ،دولت ها یاد گرفتند كه شاید بتوان از بانک ها به عنوان ابزاري براي كاهش تقاضا در بازار كالا و خدمات استفاده كرد. به همین دلیل شروع به تبلیغ براي جذب نقدینگی مازاد مردم در حساب هاي بانکی كردند ، تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را كاهش داده. به این طریق بتوانند تقاضا و نهایتا تورم را در بازار کالا و خدمات کنترل کنند. از طرف دیگر نقدینگی میتوانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخش های تولیدی جوامع قرار گیرد. بانک ها در قبال وام بهره دریافت می کردند و از طرف دیگر به سپرده های مردم نیز بهره هایی را می پرداختند و مابه التفاوت این دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانکها شناخته می شد.(بازاربورس)

۲-اشکالات بازار پول

با ایجاد بحران ها مردم به بانک ها هجوم آوردند و نقدینگی حساب هاي خود را طلب می كردند و در این مقطع و زمان بود كه ضعف اصلی بازار پول نمایا نگر شد. در واقع بازار پول توان لازم براي كنترل و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی را به طور كامل نداشت.(بازاربورس)

قسمت سوم : بازار سرمایه

با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، با هدف جلوگیري یا كنترل تورم ، بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت و مسأله ای به نام بورس و سهام به عنوان امری تأثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را سپرده های بانکی نگهداری می کردند، کم کم نحوه سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت های بورسی را یاد گرفتند.(بازاربورس)

در بورس اوراق بهادار كه نمود بارزي از بازار سرمایه می باشد ، سهام و سرمایه شرك تها مورد معامله قرار می گیرد .این امر باعث م یشود كه مازاد نقدینگی افراد به جاي سرازیر شدن به بازار كالا ، به شركت ها سرازیر شده و در نهایت تولید را افزایش دهد.تولید بیشتر، عرضه را متعادل تر کرده و می تواند به تقاضای فزاینده در بازار کالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه در صورتی می تواند از این بازار خارج شود كه جایگزینی داشته باشد و این مهم ، جبران كننده نقص بازار پول است. .چرا كه نقدینگی در بازار پول، م یتوانست هر موقع كه مایل باشد و بدون هیچ جایگزینی از بازار پول خارج شده و دولت را در اعمال سیاست هاي خود بر آن بازار محدود كند.(بازاربورس)

گفتار دوم : بورس

در این گفتار، بخش اول از مفاهیم پایه و در بخش دوم به تعریف و تبیین بورس می پردازیم.

 

بخش اول : مفاهیم پایه

در این بخش، در قسمت اول از تأمین مالی بحث می کنیم، در قسمت دوم به تعریف سرمایه گذاری، در قسمت سوم به ریسک نظام مند (سیستماتیک) ، در قسمت چهارم به توضیح انواع بازار سرمایه و در قسمت پنجم به آشنایی با شرکت ها و اصطلاحات آنها می پردازیم.(بازاربورس)

 

قسمت اول : تأمین مالی

در این قسمت به تعریف تامین مالی و انواع ابزارهای تامین مالی می پردازیم.

 

۱-تعریف تامین مالی

تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه براي ادامه فعالیت شركت و ایجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه و درآمدزاي این واحدهاي اقتصادي .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.(بازاربورس)

۲-ابزارهايویژهتامینمالی

الف- سهام عادي ب- سهام ممتاز

ج- اوراق قرضه د- اوراق مشاركت. تعریف اوراق مشارکت یا اوراق قرضه عبارت است ازاوراقی است كه سودمعین دارد و صادركننده اوراق قرضه متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت كند. این اوراق چند كوپن سود دارند كه مثلا هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه كرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت كرد. در بازار بورس ایران ، اوراق مشاركت نیز مورد داد و ستد قرار می گیرد.(بازاربورس)

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل. (بورس)

قسمت دوم : تعریف سرمایه گذاری

منظور از سرمایه گذاري، صرف هزینه اي مشخص به همراه پذیرفتن ریسک )احتمال خطر (مشخص یا نامشخص براي كسب سود در آینده می باشد. مهمترین هدف سرمایه گذاري، كاهش) هزینه هاي فرصت می باشد.(بازاربورس)

قسمت سوم : ریسک نظام مند (سیستماتیک)

در این قسمت، ابتدا به تعریف ریسک نظام مند (سیستماتیک) و سپس از شرکت های دارای ریسک نظام مند بحث می کنیم.(بازاربورس)

 

۱-تعریف ریسک نظام مند (سیستماتیک)

ریسک نظام مند، ریسک مربوط به هر نوع سرمایه گذاري است، كه در تمام اوراق و اسناد بهادار مربوط به آن نوع فعالیت وجود دارد و با تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب كرد. به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایشیا کاهش می یابد.(بازاربورس)

۲-شرکت های دارای ریسک نظام مند

۱-شركت هایی بانوسانات وسیع در فروش،۲-شركت هایی با بدهی هاي فراوان مالی ،۳- شركت هایی با رشد سریع، ۴-شركت هایی با نسبت هاي جاري ضعیف و ۵- شركت هاي كوچک.(بازاربورس)

قسمت چهارم : انواع بازار سرمایه

انواع بازار سرمایه سرمایه عبارت است از : بازار اولیه و بازار ثانویه.

 

۱-بازار اولیه

دربازاراولیه اوراق بهادار شركت ، براي اولین بار صادر شده ودر معرض مبادله قرارمی گیرند .به سهام جدیدي كه شركت هاي بازار ثانویه عرضه می كنند بازار اولی گفته نمی شود.

۲-بازار ثانویه

بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام و اوراق قرضه اي است كه قبلا انتشار یافته است. براي مثال اگر فردي بخواهد سهم یا ورقه اي قرضه اي راكه براي اولین بار پس از عرضه توسط یک شركت خریداري كرده به فروش برساند باید به بازار ثانویه برود.(بازاربورس)

قسمت پنجم : آشنایی با شرکت ها و اصطلاحات آنها

یکی از موارد بورس، سهام شرکت هاست برای همین در این قسمت با شرکت ها و اصطلاحات آن آشنا می شویم.

 

۱-آشنایی با شرکت ها

شرکت های بورسی انواع مختلفی دارند در ذیل انواع آن را ذکر می کنیم.(بازاربورس)

 

۱-۱-شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

به شرکتهایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد و کنترل شرکت نیز در دست مردم باشد سهامی عام می گویند، مثل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار . چنانچه كنترل ومالکیت شركت و تصمیم گیري در اختیار افراد خاص باشد ، به آن سهامی خاص می گویند.(بازاربورس)

۱-۲-شرکت سرمایه گذار و غیر سرمایه گذار

شركت هاي سرمایه گذاري، آنهایی هستند كه واسطه گر مالی بوده ومنابع مالی مورد نیازخودرا ازسهامداریا سپرده گذار)بانکها ( تهیه می كنند.

این شركتها منابع مالی موردنیاز براي شركتهاي تولیدي و صنعتی را فراهم می كنند و به اصطلاح در آنها سرمایه گذاري می كنند. ولی شركتهاي غیر سرمایه گذاري مستقیما به فعالیت تولیدي و صنعتی می پردازند.(بازاربورس)

۲-آشنایی با اصطلاحات شرکتها

در ذیل به اصطلاحات مهم شرکت ها می پردازیم.

 

۲-۱-سهم

الف) تعریف سهم

سرمایه هرشركت سهامی ، به قسمتهایی مساوي تقسیم می شود كه به هریک از این قسمت ها، یک سهم گفته میشود. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود.(بورس)

ب) انواع سهام

۱- سهام عادی

سهام عادي، همین سهامی است كه شركت ها عرضه می كنند وسهامداران به نسبت سهام خود، مالک شركت می شوند.شما سهام عادي را هر زمان كه بخواهید می توانید بفروشید ولی اگر شرایط بازار و كشور خوب باشد با قیمت بالاتر و اگر شرایط بازار خوب نباشد با قیمت كمتر آن را می فروشد.(بازاربورس)

۲- سهام ممتاز

۲-۱-تعریف سهم ممتاز

سهامی است که شرکت عرضه می کند و سود آن مثلا این طور که گفته  می شود ۱۰% قیمت اسمی سهام.

۲-۲-مزایای سهام ممتاز

سود سهام ممتاز، نسبتا دائمی است و پرداخت سود سهام ممتاز نسبت به سهام عادي اولویت دارد .براي رعایت حقوق سهامداران شركت هایی كه در بورس پذیرفته می شوند داراي سهام عادي و مشابه و یکسان هستند.(بازاربورس)

۲-۲- هیأت مدیره شرکت

مجموعه ۵ تا ۹ نفري را كه مسئول اداره شركت هستند هیات مدیره شركت می گویند. این افراد توسط سهامداران انتخاب می شوند.(بازاربورس)

۲-۳- سال مالی

سال مالی هر شركتی ممکن است با شركت دیگر تفاوت كند.شركت ها هر سال در تاریخ معینی مثلا ابتداي فروردین ماه فعالیت هاي خود را شروع می كنند و سود خود را پیش بینی می كنند و سالبعد در همان زمان وضعیت شركت را از لحاظ سود و زیان و …رسیدگی می کنند.(بازاربورس)

 

۲-۴- مجمع

الف) ریاست جلسات مجمع

قانون براي مدیریت جلسات مجمع عمومی مجموع هاي را در نظر گرفته است كه شامل رئیس جلسه، منشی و دو ناظر می باشد. ریاست جلسه بر عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود ، مگر اینکه در اساسنامه طور دیگري مقرر كرده باشد و الزامی ندارد تا منشی جزو سهامداران باشد، لیکن ناظران باید ازجمله سهام داران باشند.

ب) آگهی دعوت

دعوت كتبی براي جلسات مجمع عمومی نباید از ۱۰ روز كمتر باشد و نیز نباید تا بیش از ۴۰ روز زودتر از تاریخ برگزاري جلسه به سهام داران جلسه به سها مداران ابلاغ شود و این آگهی دعوت باید در روزنامه كثیرالانتشار كه براي اطلاعی ههاي شركت در نظر گرفته شده به چاپ رسد. آگهی دعوت باید شامل دستور كار و تاریخ، ساعت و مکان جلسه باشد.(بازاربورس)

ج) حد نصاب تشکیل جلسات مجمع

حد نصاب مورد نیاز چه براي جلسات مجمع عادي و یا فوق العاده بیش از ۵۰ % از سهام جهت رأي گیري است. چنانچه در جلسه عادي در اولین دعوت به حد نصاب نرسد ، در دعوت دوم با هر تعداد از سها مداران خواهد داشت. چنانچه در مجمع فوق العاده، در دعوت اول به حد نصاب لازم نرسد در دعوت دوم حد نصاب لازم به سهامداران داراي حق رأي كاهش خواهد یافت.

د )حد نصاب اتخاذ تصمیم

تصمیم گیري در جلسات عادي نیاز به ۵۰ % آراء بعلاوه یکی از سهام حاضر در جلسه مجمع دارد. مگر در مواقع انتخاب آراء دارندگان مدیران كه اكثریت آراء ضروري است خواهد بود . تصمیم گیري در مجمع عمومی فوق العاده نیاز به ۳/۲ سهام حاضر در جلسه دارد.(بازاربورس)

۲-۵- صورت های مالی

اگر كسی بخواهد بداند وضعیت مالی شركت چگونه است تنها راهش بررسی صورت مالی شركت است. انواع صورتهای مالی چند نوع است:

۱-ترازنامه : ترازنامه صورت مالی است که در آن دارایی های شرکت بدهی های شرکت و سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ثبت است.

۲- صورتحساب سود و زیان : صورت حسابی می باشد كه نشان میدهد شركت مربوطه چقدر درآمد كسب كرده ، چه میزان هزینه داشته ودر نهایت چه مبلغ سود ویا زیان شناسایی كرده است.(بازاربورس)

۳- صورت حساب سود وزیان انباشته ۴- صورت مالی میان دوره اي ۵- صورت سرمایه ۶-صورت گردش وجوه نقد .(بازاربورس)

 

بخش دوم : تعریف و تبیین بورس

در این بخش، در قسمت اول به تعریف بازار بورس اوراق بهادار، در قسمت دوم از مزایای بورس، در قسمت سوم از انواع بورس، در قسمت چهارم از مؤلفه های اصلی بورس، در  قسمت پنجم از اصطلاحات بورسی و در قسمت ششم از روشهای کسب درآمد از بورس و نکات آنبحث می کنیم.(بازاربورس)

 

قسمت اول : تعریف بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معناي یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است ، كه درآن سهام شركتها و اوراق مشاركت ، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرارمی گیرد.

قسمت دوم : مزایای بورس

در این قسمت، از مزایای سرمایه گذاری در بورس، مزایای ورود به بورس برای شرکتها و مزایای بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف بحث می کنیم.(بازاربورس)

 

۱- مزایای سرمایه گذاری در بورس

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ همه ما برای زندگی نیاز به شغلی داریم. هر شغلی می بایست، دارای شرایطی باشد. برای مثال سود مطمئن و خوبی داشته باشد، عمر طولانی داشته باشد، منع قانونی نداشته باشد، جذاب باشد، و قابل توسعه باشد. براي مثال سود مطمئن و خوبی داشته باشد ، عمر طولانی داشته باشد، منع قانونی نداشته باشد،جذاب و قابل توسعه باشد و…. با توجه به این مطالب ، به نظر میرسد كه فعالیت دربورس اوراق بهادار می تواند به عنوان یک كسب وكار ثانویه مدنظر قرار گیرد، چون این ویژگی ها را دارد.(بازاربورس)

۱-نبود حد سرمایه مجاز به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بازار را خواهد داشت. ۲- قابلیت نقد شوندگی بالا. ۳- بازده بالاتر از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه، با در نظر گرفتن ریسک بهینه. ۴- منابع کسب سود در این بازار بسیار متنوع است، به نحوی که یک سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله می توان به افزایش سرمایه، مابه التفاوت خرید با قیمت روز، سود نقدی و … اشاره داشت.(بازاربورس)

۵- ظرفیت های باز موجود.

۲- مزایای ورود به بورس برای شرکتها

۱-استفاده از معافیت های مالیاتی. ۲- امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکتها در خارج از بورس به این امر اقدام می ورزند. ۳- امتیاز انتشار او راق قرضه. ۴- به روز رسانی ارزش واقعی شرکت. ۵- ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجهه و اعتبار برای شرکتهای پذیرفته شده را فراهم ساختهاست.

۳- مزایای بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف

بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف دارای مزایایی است که عبارتند از :

۱-بورس اوراق بهادار و اقتصاد

الف- خرید سهام براي كسب سود و بازده مناسب ب- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار ج- پوشش در مقابل تورم د- اطمینان از سرمایه گذاري به دلیل شفافیت اطلاعات ه- اعمال حق رأي و مشاركت در اداره امور شركت و- احساس مشاركت در امور تولیدي و تجارتی.(بازاربورس)

۲- بورس از دید سرمایه گذاران و دارندگان دارایی هاي مالی

۳- بورس از دید شركت ها و واحدهاي اقتصادي صادر كننده اوراق بهادار

قسمت سوم : انواع بورس

بورس كالا ، بورس فلزات ، بورس كشاورزي، بورس اوراق بهادار ، بورس اسناد خزانه .(بازاربورس)

قسمت چهارم : مؤلفه های اصلی بورس

۱-تالار بورس ۲- کارگزاران بورس ۳- فهرست رسمی بورس

۱-تالار بورس

جایی است كه كارگزاران به خرید و فروش سهام میپردازند كه به دو بخش تالار اصلی و تالار فرعی تقسیم می شود. همچنین براي آگاهی مردم در تالار بورس تابلویی نمایانگر قیمت لحظه اي هر سهم می باشد. انواع تالار بورس عبارت است از: ۱-تالار اصلی ۲- تالار فرعی.(بازاربورس)

۱-۱-تالار اصلی

تالاري است كه شركت هایی كه توانسته اند خود را با قوانین سازمان بورس وفق بدهند به آنجا راه پیدا می كنند.

۱-۲-تالار فرعی

تالاري است كه شركت ها ابتدا در آن پذیرفته می شوند ودرآن تالار آزمایش می شوند اگر توانستند خود را با قوانین وفق دهند در تالار اصلی پذیرفته می شوند.(بازاربورس)

۲-کارگزاران بورس

شركت هایی هستند كه افراد براي خرید و فروش سهام باید به آنها مراجعه كنند كه به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم میشوند.(بازاربورس)

۲-۱-مؤلفه های کارگزار مناسب

غیر از كارگزارانی كه به تازگی مجوز مشاوره و سبد گردانی را دریافت نموده اند سایر كارگزاران اجازه دادن مشاوره به سرمایه گذاران را ندارند . لذا براي آنان تفاوتی نمیکند كه سرمایه گذار چه سهمی بخرد و بفروشد و آنها تنها كارمزد خود را دریافت خواهند كرد لذا این سرمایه گذار است كه باید با توجه به موارد خاصی كارگزار خود را انتخاب كند. این موارد به این صورت اند: ۱-حجم سرمایه گذار: اصولا كارگزاران به نسبت حجم سرمایه افراد انها را در اولویت قرار میدهند . فرضا كارگزاري كه اكثر مشتریان ان داراي سرمایه هاي بالاي ۱۰۰ میلیون تومان باشند براي سرمایه گذار با سرمایه  ۱۰ میلیون مناسب نیست.۲- تعداد مراجعه کنندگان به کارگزار: آیا کارگزار فرصت رسیدگی به درخواستهای همه مشتریان را دارد. ۳-نوع شخصیت خریدار در ارتباط با کارگزار(حقیقی یا حقوقی): برخی از كارگزاریها اكثرا داراي مشتریانی با شخصیت حقوقی می باشند. ۴-رتبه كارگزار از نظر حجم خرید و فروش : هر چه رتبه كارگزار از نظر حجم معاملات بالاتر باشد نشاندهنده فعالیت بیشتر ان كارگزار می باشد و نکته مثبتی به حساب می آید.(بازاربورس)

۲-۲-وظایف کارگزار

۱-انجام معامله ۲- اداره حساب سرمایه گذاري اشخاص ۳- مشاوره و راهنمایی و معرفی شركت براي پذیرش در بورس.(بازاربورس)

۲-۳-معیارهای انتخاب کارگزار

۱-قابلیت انجام سریع سفارش مشتري ۲- داشتن اطلاعات مربوط و كافی ۳-داشتن سیستم هاي اطلاعاتی و كنترلی مناسب

 

۳-فهرست رسمی بورس

شركت هایی كه قابلیت معامله شدن در بورس را دارند، در این فهرست موجود می باشند(بازاربورس)

قسمت پنجم : اصطلاحات بورسی

در ذیل به تعریف اصطلاحات بورسی می پردازیم. به تعریف EPS و درآمد باقی مانده، سهم بازار، نماد معاملاتی باز و بسته، سهام فعال و غیر فعال ، انواع بازار، راههای ورود بورس و روش های تحلیل اوراق بهادار می پردازیم.(بازاربورس)

۱-EPS  

Eps خلاصه اصطلاح earning per share یا سود هر سهام است هر گاه كل سود پس از كسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست می آید. انواع EPS به شرح ذیل است.

۱-۱-EPS  پیشبینیشده

عبارتست از سود هر سهم كه شركت براي سال مالی كه در پیش است پیش بینی میکند.(بازاربورس)

۱-۲-EPS  تحققیافته

 عبارتست از سود هر سهم كه در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

۱-۳- EPS تعدیل

 شركت ها در ابتداي سال مالی EPS خود را پیش بینی می كنند . تعدیل كردن به این معناست كه با بررسی مشخص می شود كه سود پیش بینی شده كمتر یا بیشتر از مبلغ پیش بینی شده درآمده است.(بازاربورس)

۲- درآمد باقی مانده

در آمد باقی مانده بخشی از درآمد شركت است كه بین سهامداران تقسیم نشده است ولی به عنوان ذخیره انباشت شده براي رشد شركت یا استفاده از آن در موارد اضطراري نگه داري می شود.در آمد باقی مانده را سود تقسیم نشده، مازاد درآمدیا ذخیره نیز می نامند .(بازاربورس)

۳- سهم بازار

سهم بازار شركت نشان دهنده سهم یا در صد فروش محصولات آن شركت در مقایسه با كل فروش آن محصول توسط سهم تولید كنندگان است.(بازاربورس)

۴- نماد معاملاتی باز و بسته

پس از آنکه شركت هاي سهامی عام در بازار بورس پذیرفته شدند، براي اینکه اوراق سهام آنها در بازار بورس قابل دادوستد باشد ، باید نماد معاملاتی آنها در تابلو بورس بازشود. حال اگر مدیران شرکت بخواهند، هرگونه تغییری در اصول اساسی شرکت ایجاد کنند، باید نماد معاملاتی شرکت در تابلوی بورس بسته شود.(بازاربورس)

۵- سهام فعال و غیر فعال

سهام شرکت ها در بورس می تواند فعال یا نیمه فعال باشد.(بازاربورس)

 

۵-۱-سهام فعال

سهامی است كه به طور مکرر و روزانه مورد معامله قرار می گیرد وبا این ویژگی ، از سهامی كه نیمه فعال است و كمتر مورد معامله قرار می گیرد، متمایز می شود.

۵-۲-سهام غیرفعال

سهام غیر فعال ، سهامی است كه به سختی خریدار یا فروشنده اي براي آن ها یافت می شود. اختلاف بین قیمت خرید وفروش چنین سهامی ، ممکن است بسیار زیاد باشد.(بازاربورس)

۶- انواع بازار

بازار بورس یک سهام می تواند حساس یا ضعیف باشد.(بازاربورس)

 

۶-۱-بازار حساس

بازار سهامی كه به تحولات سیاسی واقتصادي نظیر بودجه سالانه، رشدنا مطلوب صنعتی، حذف یا مقرارت نظارت بر قیمت ها، تغییردولت وامثال آن به شدت واكنش نشان می دهد، بازار حساس نام دارد.

۶-۲- بازار ضعیف و کم رونق

بازار ضعیف به بازاري گفته می شود كه خریداران اندكی در آن حضور داشته باشند. دراین بازار قیمت با اندكی فشار فروش رو به تنزل می گذارد.(بازاربورس)

۷- راههای ورود بورس

۱-سرمایه گذار خود به تحلیل بازار پرداخته و سهام مورد نظر خود را انتخاب كند. ۲- با استفاده از مشاور مالی سهام مورد نظر خود را انتخاب كند. ۳- از راهنمایی كارگزار براي انتخاب سهام استفاده كند. ۴- سهام سبدهاي سرمایه گذاري را خریداري كند. ۵- برگه هاي صندوق مشاع سرمایه گذاري ۶- سهام با اختیار معامله.(بازاربورس)

۸- روش های تحلیل اوراق بهادار

عبارتند از : الف- تکنیکال ب- بنیادي ج- تئوري نوین پورتفوي

 

۸-۱-تکنیکال

تحلیل گران فنی) تکنیکال(، كسانی هستند كه اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار كاملا توسط نیروهاي عرضه وتقاضاي اوراق بهادار تعیین می شود. تکنیکال ها از نمودار(چارت ها) بهره می گیرند.(بازاربورس)

۸-۲ –بنیادي

تحلیل گران بنیادي متخصصینی هستند،كه دیدگاهی بنیادي) مبتنی بر مدیریت وقدرت شركت وسایر نیروهاي غیر اقتصادي (را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادي سهام ، به كار می گیرند. ابزار تحلیل گر بنیادي عبارت است از نسبت هاي مالی كه از ترازنامه شركت وحساب سود و زیان طی چند سال به دست می آید. تحلیل بنیادي در تحقق اهداف بلند مدت در رشد سهام موثرتر است تا در تعیین نوسانات كوتاه مدت قیمت سهام.(بازاربورس)

 

۸-۳-تئورينوینپورتفوي

پرتفوي یعنی مجموعه یا سبدي از اوراق بهادار، سرمایه گذاري در مجموعه اي از اوراق بهادار یا پرتفوي، بسیار كارامدتر از سرمایه گذاري در یک سهم می باشد.  چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاري ، ریسک مجموعه كاهش می یابد.

بازده سرمایه گذاري در پرتفوي معادل بازده متوسط آن پرتفوي خواهد بود؛ اما ریسک پرتفوي در غالب موارد كمتر از متوسط ریسک سهام داخل سبد می باشد. اگر سهام موجود در سبد متعلق به شركت هایی باشد ، كه كالاها یا خدمات آنها جانشین یکدیگر هستند ؛ ریسک تا حدود زیادي كاهش می یابد.(بازاربورس)

قسمت ششم : روشهای کسب درآمد از بورس و نکات آن

در این قسمت، از سهامداران از حیث بهره برداري از سهام، نکات هنگام خرید سهام ، نکته مهم در مورد زمان خرید یا فروش سهام ، پروسه خرید و فروش سهام، چند توصیه مهم و نقش اطلاعات در بازار سرمایه بحث می کنیم.

 

۱- سهامدارانازحیثبهرهبرداريازسهام

سهامداران از حیث بهره برداري از سهام دو گروه هستند :

 ۱-تعدادي از سود سهام استفاده می كنند. نیازي نیست كه سهامدار، یک سال كامل،مالک سهام باشد تا بتواند از سود سالانه استفاده كند، هر فردي كه در تاریخ برگزاري مجمع عمومی عادي سهامدار شركت بوده باشد ، سود یکساله به او تعلق می گیرد.(بازاربورس)

۲- عده اي دیگر از رشد قیمت سهام استفاده می كنند. كسانی كه قصد خرید سهام را دارند باید مشخص كنند كه از كدامیک می خواهند بهره ببرند)نوسان قیمت ، سود هرسهم یا هردو؟).

۲-نکاتهنگامخریدسهام

مهم ترین عواملی كه در تصمیم گیري براي خرید اوراق بهادار مؤثر است. بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت هاي سرمایه گذاري است. به عبارتی،۱- هدف سرمایه گذار منطقی این است ،كه از میان اوراق بهادار، ورقه بهاداري را انتخاب كند كه از یک سو درصورت داشتن ریسک مساوي ، نسبت به سایر اوراق ، بیش ترین بازدهی را داشته باشد و ۲- از سوي دیگر در صورت داشتن بازده مساوي نسبت به سایر اوراق، از حداقل ریسک برخوردار باشد.(بازاربورس)

۲-۱-قابلیت نقد شوندگی

قابلیت نقدینگی یک ورقه سهم به معناي امکان فروش سریع آن است. اوراق بهاداري كه به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداري كه با تعداد محدود و یا دفعات كم معامله می گردند، قابلیت نقدینگی بیش تر و در نهایت ریسک كم تري دارند.(بازاربورس)

۲-۲- تعداد سهام در دست عموم

هر چه تعداد سهام در دست مردم كم تر باشد، ركود بیشتري بر معاملات سهام حاكم شده و در صورت معامله، قیمت ها شکل یک طرفه) صعودي یا نزولی (به خود می گیرد.(بازاربورس)

۲-۳- ترکیب سهامداران

تركیب سهامداران آن است. تركیب سهامداران كه در واقع تركیب هیات مدیره آن را تعیین می كند، می تواند به نفع سهامداران جزء یا عمده باشد. در شركت هایی كه اعضاي هیات مدیره آن، منتخب سهامداران عمده هستند، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود ، كه بیشتر در راستاي اهداف سهامدار عمده باشد.

۲-۴- مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام

طبق ماده ۳۴۱ قانون تجارت، در صورتی كه مجمع عمومی عادي سودي را تصویب كند ، شركت باید ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب، آن را به سهامداران پرداخت كند.

۲-۵- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی

در صورتی كه شركت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالی و یا هرگونه اخبار در زمینه وضعیت شركت به سهامداران نهایت تلاش را نمایند، سهامداران با داشتن اطلاعات كافی می توانند اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.(بازاربورس)

۲-۶- عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات

هر چه شركت ها از ماشین آلات جدید با تکنولوژي پیشرفته تر استفاده كنند ، در امر تولید موفق تر هستند و شركت هایی كه عمر ماشین آلات آنها به پایان رسیده ، یا آن كه استهلاك بالایی دارند، ممکن است در طول سال به دلیل خرابی دستگاه ها وقفه زمانی در تولید داشته باشند . در نتیجه این مورد در سودآوري شركت بی تاثیر نخواهد بود.(بازاربورس)

۲-۷- نوع شرکت و صنعت مربوطه

شركت هاي تولیدي و صنعتی با توجه به تقاضاي بازار براي كالاي تولید شده می تواند در سودآوري آن نقش بسزایی داشته باشد. به عنوان مثال ، شركتی كه عرضه كننده انحصاري كالاي خاصی به یک بازار باشد، می تواند بر قیمت آن اعمال قدرت بیشتري نماید و در نتیجه سود بالاي شركت مزبور تضمین شده است.(بازاربورس)

۲-۸- اقتصاد کلان و عوامل سیاسی-اجتماعی

دامنه این عوامل بسیار متنوع است. عوامل مهم اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری، اشتغال، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد و …. همچنین عوامل سیاسی- اجتماعی، مانند بروز تنش ها، رخدادهای مهم سیاسی. دو عامل نوع صنعت و اقتصاد كلان جزو عوامل بیرونی هستند كه غالباً شركت ها و خود بورس بر آن ها كنترلی ندارند و مابقی عوامل یاد شده از عوامل درونی شركت ها به شمار می روند.(بازاربورس)

۳-نکته مهم در مورد زمان خرید یا فروش سهام

۱-آن است كه زمان این كار را مشخص كنید.مثلا اگر تصمیم گرفتید ، تعدادي سهام خریداري كنید ، اگر زمانی كه قیمت در اوج خود است اقدام به خرید كنید، این كار ،معقول نیست. ۲- همچنین در مورد فروش سهام وقتی قیمت ها پایین است ، اقدام به فروش نکنید. ۳- بنابراین طبق اصول، اقدام به انتخاب سهام كنید .تنوع و سبد سهام داشته باشید.(بازاربورس)

۴- پروسه خرید و فروش سهام

در زیر پروسه خرید و فروش سهام را توضیح می دهیم.

 

۴-۱-دریافت کد بورسی

براي شروع به سرمایه گذاري در بورس نیاز به كد معاملاتی دارید . كد معاملاتی شما یک كد واحد است كه به وسیله آن در سامانه اطلاعاتی بورس شناسایی می شوید . براي ایجاد كد باید یک برگه كپی شناسنامه به همراه كپی كارت ملی خود را به یکی از كارگذاران تحویل بدهید. پس از اینکه مشخصات شما در سیستم ثبت شد ، با مراجعه به شركت كارگزاري از كد معاملاتی خود آگاه خواهید شد. ایجاد كد بورسی كه كد معاملاتی یا كد سهامداري نیز به آن می گویند رایگان بوده و كارگزاران براي این كار دستمزدي از شما دریافت نخواهند كرد(بازاربورس)

۴-۲- پر کردن فرم درخواست خرید

پس ازانتخاب شركت و مراجعه به شركت كارگزاري و واریز وجه به حساب شركت نوبت به پركردن درخواست خرید میرسد. در قسمت اول این فرم، مشخصات و در بخش بعدي نام شركت یا شركتهاي مورد نظر براي خرید را به همراه تعداد سهام مورد درخواست و مبلغ سرمایه گذاري درج نمایید. سپس با علامت گذاشتن در یکی از چهارگوش هاي حق تقدم یا سهام مشخص می كنید كه در نظر دارید كارگزار شما برایتان سهام خریداري كند یا حق تقدم سهام را؟ سپس شماره فیش بانک و مبلغ واریزي و نام بانک را نوشته ، برگه را امضا نمایید و به مسئول سفارش هاي شركت كارگزاري تحویل دهید.(بازاربورس)

۴-۳- پر کردن فرم درخواست فروش

پس از اینکه تصمیم به فروش سهام خود می گیرید باید با برگه سهم و شناسنامه خود به یک شركت كارگزاري مراجعه نمائید .همانند درخواست خرید در ابتدا مشخصات و در بخش بعدي نام شركت یا شركتهاي مورد نظر براي فروش را به همراه تعداد سهام مورد درخواست درج نمایید. بعد از آن شماره حساب بانکی خود را در بخشی كه در فرم براي آن در نظر گرفته اند بنویسید تا به حساب شما واریز شود. پس از آنکه در خواست خرید و فروش شما تکمیل شد ، در زمان مقتضی به سیستم معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید یا فروش قرار می گیرد . صف خرید به صورت صعودي به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودي مرتب می شود .در ابتداي این دو صف هرگاه قیمت ها باهم یکسان شده ، تطابق پیدا كند ، معامله در چند ثانیه صورت می گیرد .(بازاربورس)

۴-۴- انتقال سفارش مشتری به رایانه

ورود دستور توسط كارگزار به رایانه و تشکیل صف هاي خرید و فروش

۴-۵- ترتیب قرار گرفتن در صف

خرید، بر حسب قیمت  (نزولی) و فروش بر حسب قیمت (سعودی)

۵-چند تو صیه مهم

در زیر به چند توصیه مهم می پردازیم.

 

۵-۱-فروش سهام زیان ده و نگهداری سهام سودده

اگر سرمایه گذار زمان صحیح برای فروش سهامی که با کاهش قسمت مواجه شدند را تشخیص ندهد، ممکن است سهام پس از مدتی کاملا بی ارزش شود. از فروش سهام زیان ده نترسید زیرا ممکن است برای جبران ضرر زمان را از دست بدهید.

۵-۲- شایعات بازار را جدی نگیرید

شایعات موجود در بازار را جدي نگیرید . حتی اگر از طرف دوست شما و یا شخص مطلع در بازار باشد. باید تحقیق کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید.

 

۵-۳- با نوسانات جزئی دلسرد نشوید

یک سري از سرمایه گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ، ولی سود بلندمدت وابسته به تغییرات دیگري در بازار است، كه ممکن است چند ماه به طول بینجامد.(بازاربورس)

۵-۴- انتخاب یک استراتژی متخصص و تمرکز روی آن

 

۵-۵- آینده نگر باشید

این سوال را از خود بپرسید، كه آیا این سهم می تواند بالاتر رود؟ این سوال شما را گمراه می كند. درحالی كه سرمایه گذار باید با بررسی وضعیت شركت نسبت به خرید آن اقدام كند.(بازاربورس)

۵-۶- دید بلند مدت داشته باشید

سودهاي كوتاه مدت اغلب باعث گمراهی سرمایه گذاران جدید می شود.

۶-نقش اطلاعات در بازار سرمایه

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است. در بازار سرمایه، پایه اولیه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط شکل می دهد. معمولا زمانی كه اطلاعات تازه اي از وضعیت شركت ها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات از سوي تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبناي آن، تصمیم گیري نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد. این اطلاعات بر رفتار سهامداران تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت می شود. بسیاري از افرادي كه اقدام به سرمایه گذاري می كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شركت ها، اطلاعیه هایی می باشد كه از جانب شركتها در قالب گزارش هاي حسابداري و صورتهاي مالی منتشر می شود. در شرایطی که دستیابی به اطلاعات پرهزینه باشد. افرادي كه از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتري قرار داشته باشند، قادر به برآوردهاي بهتري نیز خواهند بود.(بازاربورس)

 

 

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.