فسخ قرارداد زمین – گزوه وکلای دادشید

فسخ قرارداد زمین – گزوه وکلای دادشید
امتیاز شما به این مطلب

فسخ قرارداد زمین

(وکیل – وکالت – نمونه پرونده – فسخ قرارداد – قرارداد – قرارداد زمین – موسسه حقوقی – مشاوره حقو.قی – مشاوره آنلاین – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

نمونه پرونده فسخ قرارداد زمین

شرح دادخواست :

خواهان طي دادخواست تقديمي يك قطعه زمين ازخواندگان خريداري نمودم كه قرارشد بقيه ثمن معامله هنگام انتقال رسمي دردفترخانه به فروشندگاه پرداخت نمايم وبعد ازمدتي متوجه شدم كه ملك مذكور متعلق به غيربوده كه توسط خواندگان به اينجانب فروخته شده است وتقاضاي ضرروزيان ازهنگام معامله راخواستارشده است. (فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)(فسخ قرارداد زمین)

مراحل رسیدگی:

 به تاريخ …… دروقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل وخواهان اظهارميدارد زميني راكه ازآقاي …. درسال ….. خريداري كردم به نام آقاي عليرضا نيست وتقاضاي من اين است كه پولي راكه مبلغ صد ميليون وپانصد هزارتومان است به من باخسارات وارده طبق نظركارشناس پرداخت نمايد وهرچقدر مبلغ قيمت فعلي زمين باشد آن رامي خواهم درحال حاضر قيمت زمين مذكور دویست ميليون تومان است وخوانده اظهارميدارد من زمين را به نام دخترم ازشخصي به نام ….. كه الزام به تنظمي سند هم درهمين شعبه طبق دادخواستي كه داشتم براي تجديد نظررفته است وشماره پرونده … سال …… مي باشد زمين وكالتي به نام دخترم بود تفويض كرديم به ايشان ومن ازخواهان ….. ميليون تومان گرفته ام و…. ميليون تومان دست بنگاه دار است وطبق توافقي كه باوكيل خواهان داشتم به توافق رسيديم وجهي كه مال من است بماند تا از ….. سند بگيريم واينها پول رابدهند ودرتاريخ …..  دروقت نظارت طي بررسي محتويات دوپرونده وعدم رفع نقص پرونده درمرحله تجديد نظر توسط آقاي …. تجديد نظرخواهي وي رد شده است وباتوجه ارزش وبهاي روز زمين جهت مطالبه خسارت قرار ارجاع امربه كارشناس مطابق مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و۲۶۰ و۲۶۱ و۲۶۲ قانون آئين دادرسي مدني صادر مي نمايد وكارشناس مهندس ….. طي نامه اي به شماره ……  به تاريخ ……. براساس درخواست دادگاه مبني برمطالعه پرونده ملاحظه وتعيين ارزش روز زمين … ازپلاك ثبتي…. فرعي از  …  اصلي كارشناس قيمت ملك را ……. ريال ارزيابي واعلام مي نمايد.(فسخ قرارداد زمین)

رأی دادگاه:

دادگاه درتاريخ …….  باملاحظه اوراق ومحتويات پرونده ودعوي خواهان به طرفيت خواندگان مبني برفسخ معامله ومطالبه خسارت وارده به جهت فروش مال غير وهزينه دادرسي باتوجه به دلايل منظم دادخواست ووكالت شماره ….. به خانم ….. وكالتنامه شماره ….. خانم …… به خواهان وتعهدنامه هاي ضميمه پرونده توسط خواندگان به خواهان وپرونده……. دعوي الزام به تنظيم سند رسمي خوانده ……. به طرفيت ……. وتعاوني مسكن پروژه پيام رد وقطعي شده است وبااحراز معامله فيمابين ومستحق للغيردرآمدن مبيع وتعلق آن به آقايان …..و……. ازخواندگان دعوي حسب استعلام ثبتي به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد ……. وتعهد خوانده ….. به تنظيم سند رسمي كه منجر به نتيجه اي نشد ونيزجبران ضرر وزيان وارده درصورت مقدورنشدن امكان انجام تعهد ونيزاقرارخوانده به دريافت ثمن به مبلغ …. ميليون تومان وعدم حضور خوانده رديف دوم دردادگاه وعدم دفاع درقبال دعوي باتلقي عبارت فسخ معامله باتوجه به نحوه نگارش خواهان درشرح دادخواست ونتيجه گيري ازآن به بطلان معامله ومطالبه ثمن پرداختي به انضمام خسارات كه با ارجاع امربه كارشناس مصون ازتعرض طرفين باقيمانده لذا به نظردادگاه وارد وثابت تشخيص وحكم به محكوميت خواندگان به پرداخت …….  ميليون ريال ثمن دريافتي ونيز خسارات وارده به جهت مستحق للغير درآمدن مبيع ومحروم شدن ازمنافع كه عرفاً محقق الحصول بوده وبه پرداخت ……… ريال خسارت وارده به نسبت ثمن پرداختي ومبلغ …… ريال هزينه دادرسي به استناد مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و۳۹۲ قانون مدني ومواد ۱ و۲ قانون مسئوليت مدني وماده ۵۱۹ قانون آئين دادرسي مدني صادر واعلام گرديده است ودادنامه نسبت به خوانده رديف دوم غيابي صادر ودرمهلت قانوني قابل واخواهي درهمين دادگاه وپس ازانقضاء مهلت مقرر قابل تجديد نظرخواهي درمحاكم تجديد نظراستان مي باشد .

تحلیل حقوقی پرونده

دربيع مورد نظر ومطروحه مبيع مستحق للغير مي باشد كه قانون بايع را ضامن دانسته است ودرصورت جهل خريدار نسبت به موضوع بايد ازخسارت وارده برخريدار نيز فروشنده برآيد وكليه اسناد ابرازي حاكي ازآن است كه مبيع مستحق للغير مي باشد وتاتاريخ دادرسي نيز خوانده نتوانسته تشريفات انتقال رسمي را انجام دهد وبامراجعه به اظهارات خواهان كه كلمه فسخ رابكاربرده كه مقصود اعلام بطلان مي باشد وبابطلان بيع موجب ورود خسارت به خواهان مي باشد كه بايد ازطرف بايع جبران گردد ودرحكم صادره نيز اين موضوع لحاظ شده است ، لذا راي صادره منطبق باقانون مدني دربخش ضمان درك وقانون آئين دادرسي مدني صادرشده است .(فسخ قرارداد زمین)


فسخ قرارداد زمین -وکیل - وکالت - نمونه پرونده - فسخ قرارداد - قرارداد - قرارداد زمین - موسسه حقوقی - مشاوره حقو.قی - مشاوره آنلاین - مشاوره تلفنی - گروه وکلا


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.