۷ آبان, ۱۳۹۶

شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال – گروه وکلای دادشید

شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال – گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق تجارت، تعیین سال مالی شرکت،جنبه قانونی […]
۶ آبان, ۱۳۹۶

مدیریت قرارداد – گروه وکلای دادشید

مدیریت قرارداد – گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق مدنی،قرارداد،فنون مذاکرات تجاری،تاکتیک،انواع قرارداد،پیش قرارداد،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی […]
۶ آبان, ۱۳۹۶

حقوق ورزشی – گروه وکلای دادشید

حقوق ورزشی- گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق مدنی،انواع ورزش،اهداف حقوق ورزشی،ورزش های نامشروع،جایگاه تربیت بدنی در […]
۴ آبان, ۱۳۹۶

دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری -گروه وکلای دادشید

دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری – گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق اداری،دیوان عدالت اداری،دستاوردهای جدید،مشاوره […]
۳۰ مهر, ۱۳۹۶

اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در ایران

اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در ایران (مقالات حقوقی،حقوق ثبت،اصلاحات ارضی،اصلاحات ارضی عمومی در ایران،فعالیت های […]
۳۰ مهر, ۱۳۹۶

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (مقالات حقوقی،حقوق ثبت،تنظیم سند،سند رسمی،دادخواست ثبت سند،مشاوره حقوقی،موسسه […]
۲۹ مهر, ۱۳۹۶

عیدی وپاداش کارگران(پرسش و پاسخ)

 عیدی وپاداش کارگران (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،پاداش کارگران،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۲۹ مهر, ۱۳۹۶

خاتمه قرارداد کار(پرسش و پاسخ )

خاتمه قرارداد کار (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۲۷ مهر, ۱۳۹۶

تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد (مقالات حقوقی،حقوق زنان،حکم قرآن در مورد قصاص […]
۲۷ مهر, ۱۳۹۶

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

آزارهای جنسی زنان و انواع آن (مقالات حقوقی،حقوق زنان،آزارهای جنسی،خشونت جنسی،ارتباط نامشروع،مجازات زنا،تشخیص و اثبات آزار […]
۲۵ مهر, ۱۳۹۶

ازدواج موقت

ازدواج موقت (مقالات حقوقی،حقوق زنان،ازدواج،برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت‏،روى نیاوردن شیعیان به ازدواج […]
۲۵ مهر, ۱۳۹۶

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

 مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت (مقالات حقوقی،حقوق زنان،اجرای مهریه،زمان مطالبه مهریه،روش های مطالبه مهریه،شرایط صدور […]
۲۴ مهر, ۱۳۹۶

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

 برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی (مقالات حقوقی،حقوق ثبت،اسناد رسمی،ابطال سند،مراحل ابطال سند،سند،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی […]
۲۴ مهر, ۱۳۹۶

اسناد رسمی محضری (و تفاوت آن با سایر اسناد)

اسناد رسمی محضری (مقالات حقوقی،حقوق ثبت،اسناد رسمی،سایر اسناد،مفاد سند رسمی،قانون دفتر اسناد،محل تنظیم سند،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی […]
۲۲ مهر, ۱۳۹۶

طرح دعوا درباره چک بدون وجه

طرح دعوا درباره چک بدون وجه (مقالات حقوقی،حقوق تجارت،طرح دعوا،چک،چک بدون وجه،مراحل رسیدگی به دعوای چک […]
۲۲ مهر, ۱۳۹۶

چک سفید امضاء (و ماهیت حقوقی آن)

چک سفید امضاء (مقالات حقوقی،چک،برگشت چک،ماهیت چک،انواع چک،اجزای چک، ماهیت چک سفید امضاء،حقوقی یا کیفری بودن چک […]
۱۹ مهر, ۱۳۹۶

ضمان درک

ضمان درک (مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ضمان درک ثمن،ضمان درک مبیع،بایع ضامن،ضمان عهده ثمن،ضمان عهده مبیع، درک مبیع، […]
۱۹ مهر, ۱۳۹۶

توقیف مال (نزد شخص ثالث)

توقیف مال (مقالات حقوقی،حقوق مدنی،شخص ثالث،جایگاه شخص ثالث در قانون اجرای احکام، ابلاغ اخطار به شخص […]
Call Now Button