۳۰ شهریور, ۱۳۹۶

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

 رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما (مقالات حقوقی،حقوق کار،حمایت از حقوق کارگر،حقوق کارگر و کارفرما،موسسه […]
۲۷ شهریور, ۱۳۹۶

حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج (مقالات حقوقی،حقوق زنان،تحصیل ضمن عقد،شرط اشتغال ضمن عقد،شرط خروج […]
۲۷ شهریور, ۱۳۹۶

چرا دیه زن نصف دیه مرد است

چرا دیه زن نصف دیه مرد است (مقالات حقوقی،حقوق زنان،دیه،دیه زن و مرد،تفاوت دیه زن و […]
۲۶ شهریور, ۱۳۹۶

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،پیمانکاری،شرایط انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار،وزارت کار […]
۲۶ شهریور, ۱۳۹۶
وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کار فرما

مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کار فرما

مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کار فرما (مقالات حقوقی،حقوق کار،هیئت تشخیص،اختیارات هیئت تشخیص،هیئت اختلاف،اختلاف کارگر […]
۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

چگونگی ثبت یک شرکت

چگونگی ثبت یک شرکت (مقالات حقوقی،مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت،شرکت های سهامی عام،مؤسسات غیر تجاری،مراحل […]
۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

اهمیت ثبت اسناد در جامعه

اهمیت ثبت اسناد در جامعه (ثبت اسناد،انواع ثبت،اهداف ثبت اسناد و املاک،اساس ایجاد ثبت اسناد،شرح وظایف […]
۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

وصول سفته و واخواست آن

وصول سفته و واخواست آن(مقاله حقوق تجارت،وصول سفته،سفته،واخواست سفته،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تملیک

نمونه رای تملیک (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اموال غیرمنقول،اجاره به شرط تملیک،اجاره،تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تقسیم ترکه

نمونه رای تقسیم ترکه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ترکه،تقسیم ارث،انحصار وراثت،میراث متوفی،تقسیم حصه،تقسیم ماترک،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه رای تعدیل اجاره (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،اجاره ملک،انقضای مدت اجاره،ملک استیجاری،موجر،مستاجر،قوانین  روابط موجر و مستاجر ،تعیین […]
۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تصحیح شناسنامه

نمونه رای تصحیح شناسنامه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تغییرنام،ابطال شناسنامه قدیم،تصحیح نام،تصحیح اشتباهات املائی در نام،اداره ثبت احوال،وکیل،وکالت،موسسه […]
۲۰ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه(به لحاظ انقضای مدت اجاره)

نمونه رای تخلیه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تخلیهبه لحاظ انقضای مدت اجاره،ملک استیجاری،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،قوانین  روابط موجر و مستاجر […]
۲۰ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ملک استیجاری،سرقفلی،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،تخلیهبه علت تغییر شغل،قوانین […]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخلیه

نمونه رای تخلیه (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ملک استیجاری،قانون روابط موجر و مستاجر،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،تخلیه ید،قوانین ۲۷ و ۱۵روابط […]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تخریب بنا

نمونه رای تخریب بنا (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،قلع بنا،تخریب بنا،تصرف بر مال دیگری،تصرف عدوانی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای تجویز انتقال منفافع

نمونه رای تجویز انتقال منفافع (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،انتقال منافع مورد اجاره،رابطه استیجاری،ماده ۱۹ قانون روابط موجر […]
۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی (نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تفکیک پلاک،تنظیم سند رسمی،مبایعه نامه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
Call Now Button