۱ بهمن, ۱۳۹۵

نحوه اجرای آرا شعب دیوان عدالت اداری (اجرای رای دیوان عدالت)

نحوه اجرای آرا شعب دیوان عدالت اداری (وکالت در دیوان عدالت اداری ، وکیل دیوان ، […]
۲۴ دی, ۱۳۹۵

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگي از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگي؛ با سه نوع ورشکستگي عادی، ورشکستگي به تقلب و ورشکستگي به تقصیر مشخص مي‌شود.
۲۴ دی, ۱۳۹۵

آثار حکم ورشکستگی

چنانچه تاجر ورشکسته اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نمایند، و مرجع رسیدگی کننده نهایتا رای ورشکستگی را صادر نماید، رای مزبور دارای آثار مهمی است
۲۴ دی, ۱۳۹۵
وکیل اصفهان

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی حالت تاجری است که روابط و مناسبات مالی وی به هم ریخته و نتیجتا از پرداخت دیون مسلم خود عاجز مانده و اصطلاحا دیون وی از دارایی های وی بیشتر شده است...
۱۶ دی, ۱۳۹۵

دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی

دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی
۱۵ دی, ۱۳۹۵

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی(وکیل بانکی،وکیل،مشاوره حقوقی)
۱۵ دی, ۱۳۹۵

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی

برای درخواست صدور ضمانت نامه ، لازم است که کلیه نکات ذیل مد توجه متقاضیان قرار گرفته و نسبت به آن دقت لازم صورت پذیرد.
۱۵ دی, ۱۳۹۵

وثائق ضمانت نامه بانکی

وثائق ضمانت نامه بانکی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل بانک)
۱۰ دی, ۱۳۹۵

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)   صدور اینگونه ضمانتنامه ها به درخواست صاحبان کالاهای وارداتی (اعم […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده (Tender Guarantee/ Bid Bond)   شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

ضمانتنامه حسن انجام کار

ضمانتنامه حسن انجام کار این نوع ضمانت نامه برای تضمین و اطمینان از انجام صحیح، کامل […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت از این نوع ضمانتنامه برای موارد مختلفی استفاده می شود من جمله: […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان: پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی

شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی  معمولا برای صدور ضمانت نامه بانکی ابتدا با […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

تعریف ضمانت نامه

تعریف ضمانت نامه ضمانت نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و […]
۱۰ دی, ۱۳۹۵

انواع ضمانتنامه های بانکی به لحاظ کاربردی

​ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث.
۵ دی, ۱۳۹۵

نمونه پرونده جعل سند رسمی

نمونه پرونده جعل سند رسمی (نمونه پرونده جعل سند رسمی ، وکیل جعل، وکالت جعل ، […]
۵ دی, ۱۳۹۵
خسارت-بازداشت

لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه

لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه
Call Now Button