۵ دی, ۱۳۹۵

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین

تعلیق مجازات : فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت  مقدمه : این تاسیس […]
۵ دی, ۱۳۹۵

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین (تعلیق مجازات)

نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت دوم
۲۶ آذر, ۱۳۹۵

نقش سند رسمی بر ابعاد حقوقی تصرف عدوانی

نقش سند رسمی بر ابعاد حقوقی تصرف عدوانی
۲۶ آذر, ۱۳۹۵

دادخواست ممانعت از حق- گروه وکلای دادشید

دادخواست ممانعت از حق (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،گروه وکلای دادشید)
۲۶ آذر, ۱۳۹۵

ممانعت از حق یا (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه) گروه وکلای دادشید

ممانعت از حق (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه،وکیل،وکیل دعاوی ملکی،نمونه دادخواست،نمونه شکوائیه)
۲۴ آذر, ۱۳۹۵

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع
۲۴ آذر, ۱۳۹۵

تقسیم مال مشاع (تقسیم مال مشترک،تقسیم کردن مال)

تقسیم مال مشاع (تقسیم مال مشترک،تقسیم کردن مال،چگونه مال بین ورثه تقسیم می شود،وکیل،وکالت)
۲۴ آذر, ۱۳۹۵

حوادث راننده مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث- دیه راننده

بررسی پوشش حوادث راننده ی مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث- دیه راننده مقصر- […]
۲۳ آذر, ۱۳۹۵

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات (فسخ قرارداد،وکیل قرارداد،وکیل ملکی)
۲۲ آذر, ۱۳۹۵

شرایط قانونی فسخ قراردادهای ملکی چیست؟

شرایط قانونی فسخ قراردادهای ملکی چیست؟
۲۲ آذر, ۱۳۹۵

فسخ قرارداد (اختلاف ملکی،مشاوره ملکی،وکیل دعاوی ملکی)

فسخ قرارداد (اختلاف ملکی،مشاوره ملکی،وکیل دعاوی ملکی،وکیل قرارداد)
۲۲ آذر, ۱۳۹۵

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین (تعلیق مجازات)

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت اول (تعلیق مجازات)
۲۱ آذر, ۱۳۹۵

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
۱۹ آذر, ۱۳۹۵

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی(نمونه پرونده،سرقت،شکایت،ضرب و جرح،جرم)
۱۹ آذر, ۱۳۹۵

کیفیت تحقیقات در دادسرا

کیفیت تحقیقات در دادسرا
۱۹ آذر, ۱۳۹۵

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه
۱۰ آذر, ۱۳۹۵

اجرت المثل (مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت،دادخواست اجرت المثل،وکیل)

اجرت المثل (مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت،دادخواست اجرت المثل،وکیل)
۱۰ آذر, ۱۳۹۵

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)
Call Now Button