,

پرسش و پاسخ در مورد بیمه

بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.
,

حقوق بیمه (و آشنایی با پوشش های بیمه ای)

حقوق بیمه(مقالات حقوقی،انواع بیمه،پوشش های بیمه ای،بیمه های اجباری و اخت…
, ,

بیمه شخص ثالث(دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث)

بیمه شخص ثالث(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،ماده 14 قانون اصلاح ب…
, ,

بیمه مسئولیت پزشکان- گروه وکلای دادشید

بیمه مسئولیت پزشکان - گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق بیمه،بیمه مسئولیت،مزیت بیم…
, ,

اصول بیمه

اصول بیمه (مقالات حقوقی،تقسیم خطر بین بیمه های متعدد،حسن نیت …
, ,

شصت نکته کاربردی در تنظیم قراردادهای بیع

شصت نکته کاربردی در تنظیم قراردادهای بیع (مقالات حقوقی،حقوق بیمه،ق…
, ,

مبلغ بيمه(ارزش حقيقى و خسارت واقعى)- گروه وکلای دادشید

مبلغ بيمه (مقالات حقوقی،حقوق بیمه،قیمت واقعی مورد بیمه،مبلغ بيمه‌شده در…