• موسسه حقوقی، وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی

    موسسه حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکالت ، دفتر وکالت ، مشاوره تلفنی ،سایت وکیل ، سایت وکالت، ارائه مشاوره حقوقی و ارزیابی پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری و ارائه راهکار و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده

موسسه حقوقی ندای عدالت (گروه وکلای دادشید) متشکل از تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری در قالب وکالت مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی شمار را در مسائل و مشکلات حقوقی یاری می رساند.

گروه وکلای دادشید

دعاوی حقوقی

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی حقوقی از جمله : دعاوی امور حسبی ، دعاوی موجر و مستاجر ، ارث و میراث و…

دعاوی کیفری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی کیفری از جمله : قاچاق و مواد مخدر، تعزیرات حکومتی ، توهین ، افترا ، قتل و…

دعاوی تجاری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی تجاری از جمله : ثبت شرکت ، دعاوی چک ، مطالبه طلب ، گمرک ، ورشکستگی و…

دعاوی ورشکستگی و داوری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی ورشکستگی و داوری از جمله : توقف ، ورشکستکی به تقصیر ، شرط داوری و …

دعاوی دیوان عدالت اداری

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله : دعاوی شهرداری ، بیمه ، داوی کارگر و کارفرما و…

دعاوی ثبتی و ملکی

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی ثبتی و ملکی از جمله : دعاوی خلع ید ، تخلیه ، تصرف عدوانی ، رفع ممانعت و…

دعاوی خانواده

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی خانوادگی از جمله : طلاق ، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، نفقه ، استرداد جهیزیه و…

خدمات ایرانیان مقیم خارج

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی ایرانیان مقیم خارج کشور از جمله : رفع ممنوع الخروجی، پیگیری امور حقوقی  و…