اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجددReviewed by گروه وکلای دادشید on Jun 8Rating:

ازدواج،قانون حمایت خانواده،عکس نوشته،عکس،حقوق،قانون حمایت،جدید،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،دادشید،ماده 23-1،law،lawyer

ازدواج

ازدواج یا نکاح، پیوند زناشویی میان زن و مرد طبق شروط و قوانین شرعی. زن و مرد با پیوند ازدواج، نسبت به یکدیگر، مَحرمیت و تعهّداتی اخلاقی، فقهی و حقوقی پیدا می‌کنند. ازدواج بر دو نوع است: دائم و موقت(مُتعه). برای ازدواج، قرائت صیغه عقد ضروری است و رضایت طرفین کافی نیست. در دین اسلام هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج و مَحرمیت حرام است.

آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع)، به ازدواج و تشکیل خانواده اهمیتی بسیار داده‌اند. پیامبر (ص) نصف (یا دو سوم) دین کسی را که در جوانی ازدواج کند، محفوظ دانسته و کسی را که از سنت ازدواج روی گردانده، از خود نمی‌داند. در فرهنگ اسلامی، ترس از فقر و ناداری بر اثر ازدواج، عذری ناموجه و بدگمانی به خدا دانسته شده است.

عقد ازدواج

ازدواج با عقد آغاز می‌شود و تا قبل از اجرای صیغه ازدواج، مرد و زن نسبت به هم نامحرم هستند و تمام ممنوعیت‌هایی که بین دو نامحرم وجود دارد بین آنها برقرار است.

در عقد ازدواج، شرایطی معتبر است؛ از‌جمله قصد انشاء(ایجاد رابطه زوجیت) و توجّه به مضمونِ عقد، مُوالات (فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول)، تنجیز (قطعی بودن عقد و معلّق نبودن بر کاری یا وصفی یا‌…) و تعیین زن و شوهر به نام یا وصف یا اشاره، بیان صحیح الفاظ عقد؛

این باور که عنوان نامزدی به تنهایی و بدون اجرای صیغه عقد (دائم یا موقت) باعث برخی محرمیتها است نادرست است.

در عقد، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده، زن و شوهر هستند.در مورد دوشیزه بسیاری از فقها اجازه پدر یا جد پدری او را نیز در ازدواج لازم می‌دانند.

عوامل از بین رفتن ازدواج

عقد ازدواج موقت با پایان یافتن مدت مشخص شده در عقد یا بخشیدن زمان باقیمانده توسط شوهر از بین می‌رود. در موارد زیادی دختر و پسر پس از مراسم خواستگاری با اجازه پدر دختر صیغه عقد موقت خوانده و با هم مَحرم می‌شوند، در این موارد توجه به این نکته لازم است که پیش از اجرای صیغه ازدواج دائم چنانچه بخشی از زمان عقد موقت باقی است لازم است مرد پیش از اجرای عقد این مدت را ببخشد.

عقد ازدواج دائم در صورتی که با شرایط خود و به صورت صحیح ایجاد شده باشد با ایجاد موارد زیر از بین می‌رود: ۱. طلاق ۲. وفات ۳. ارتداد یکی از طرفین ۴. مسلمان شدن یکی از زوجینی که در زمان ازدواج هر دو غیر مسلمان بوده‌اند.

شرح دادخواست

در مورخ ….. خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده مبنی بر تمکین تقدیم دادگاه و اینگونه عنوان می کند که : در مورخ …….. با زوجه ازدواج کردم و ما حصل آن هیچ فرزند مشترکی نیست . همسرم در موره …….. منزل مشترک را ترک کرده است و با قفل کردن درب منزل اینجانب را به منزل راه نداده است سعی دارم در شهرستان ……. منزل تهیه کنم و از همسرم جهت سکونت در …….. دعوت کنم و از دادگاه تقاضای الزام زوجه به تمکین را دارم.

لایحه زوجه

در مورخ………زوجه در لایحه تقدیمی به دادگاه عنوان نمود : پس از انکه از شوهرم به دلیل مزاحمت تلفنی شکایت شد و وی تحت تعقیب قرار گرفت اینجانب عمل وی را نوعی خیانت به خود تلقی کردم و منزل مشترک را ترک کردم و از آن جا که جهیزیه ام در آن منزل بود و ودیعه مسکن را با کمک پدرم تهیه کرده بودم درب منزل را قفل کردم و از طرفی چون در …….سکونت دارم حاضر به سکونت در …….. نیستم و اگر شوهرم مهریه ام را پرداخت کند و تعهد دهد که مرتکب اشتباه گذشته نشود حاضر به تمکین هستم.

ابلاغ اخطاریه

از طرف دادگاه برای خواهان و خوانده اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ ……در شعبه ……. دادگاه حاضر شوند

تشکیل دادگاه

در مورخ …….. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل شد. دادگاه پس از ورود در ماهیت دعوی و استماع اظهارات طرفین صرف نظر از اینکه ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی از سوی زوج باعث تزلزل مبانی خانوادگی و اختلاف در زندگی مشترک شده نظر به اینکه زوج به کرات از رفتار گذشته خود اظهار ندامت کرده است ضمن توجیه زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر زوجه را ملزوم به تمکین در حق زوح می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. از طرفی دادگاه با توجه به لایحه زوجه شرط تمکین در قبال دریافت مهریه را خارج از موارد احصاء شده در قانون می داند و خواسته زوجه را مردود اعلام می کند .

 

دادخواست مجدد از سوی زوج

در مورخ ……زوج اقای …… مجددا به طرفیت خوانده دادخواست اجازه ازدواج مجدد را تقدیم دادگاه نمود به این شرح که علی رغم صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و ایفاء وظایف زوجیت از اینجانب که همسر شرعی و قانونی وی هستم مع الوصف به دلایل نامعلوم نسبت به بنده ابراز کراهت نموده و حاضر به ایفاء وظایف زوجیت نیست و اجرای حکم مزبور ممکن نگردیده است . از آنجایی که اینجانب خود را ملزم به رعایت موازین اخلاقی دانسته استمرار این وضعیت را برای خود مخاطره آمیز دانسته از لحاظ تمکن مالی قادر به تامین نفقه و اداره زندگی مشترک هستم و توانایی اجرای مساوات و اعتدال را بین زوجات دارم . دادگاه هم از واحد مددکاری در خواست تحقیق در خصوص شغل و میزان در امد خواهان را کرد.

تحقیق واحد مددکاری

واحد مددکاری در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام کرد که به ادرس زوج مراجعه شد که یک مغازه …. بود صاحب مغازه اعلام کرد که زوج مدتها قبل نزد ایشان کار می کرده و حدود ۵ ماه پیش رفت و ۲۰ روز است که بازگشته و درامد وی ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان است .

ابلاغ اخطاریه

از سوی دادگاه برای خواهان و خوانده اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ …….در دادگاه حاضر شوند .

رای دادگاه

جلسه دادگاه در وقت مقرر در مورخ …….تشکیل شد و دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم اجازه ازدواج مجدد با توجه به محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان عدم تمکین زوجه است و با توجه به قطعیت رای تمکین که قبلا صادر شده است مستندا به ماده ۱۶ بند سوم ق . حمایت خانواده مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم بگیرد نظر به اینکه زوجه از زوج تمکین نکرده ادعای خواهان حمل بر صحت است و حکم ازدواج مجدد خواهان فقط برای یک بار صادر می شود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است .

 

تحلیل حقوقی پرونده

به نظر اینجانب با توجه به اینکه از لوازم ازدواج مجدد تمکن مالی کافی برای اداره دو همسر و احراز ملائت زوج لازم می باشد به نظر منطقی و عقلانی نیست که با در امد ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان که آن هم معلوم نیست دوام داشته باشد ( به علت اینکه زوج در یک محل و مکان خصوصی اشتغال دارد و شغلش ثابت و دولتی نیست ) قاضی محترم حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج صادر نماید زیرا در دوره کنونی شاید در امر ۱۲۰ هزار تومان برای مخارج یک نفر هم کفایت نکند حال چه رسد به اینکه بتوان با این در امد دو خانواده را اداره کرد . به نظر اینجانب بهتر بود حکم به رد دعوی خواهان صادر می شد.

….

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.