نوشته‌ها

ابطال بند 5 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري،دیوان عدالت اداری،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،ماده 11
, ,

ابطال بند 5 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري

 ابطال بند 5 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري (ماده 19،آئ…