نوشته‌ها

اعتبار قضيه محكوم بها،اعتبار امر مختومه،امر مختومه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل
,

اعتبار قضيه محكوم بها - گروه وکلای دادشید

براي آنكه راي بتواند از اعتبار قضيه محكوم بها استفاده كند، بايد داراي سه شرط زير باشد: 1- رأي صادر از محكمه قضائي و در امور ترافعي باشد. 2- قطعاً موضوع مورد اختلاف راحل و فصل كرده باشد 3- جزء منطوق حكم باشد