نوشته‌ها

اهلیت و حجر و سن رشد،عدم‌ اهلیت‌،حجر،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،وکالت،وکیل،مشاور
,

اهلیت و حجر و سن رشد- گروه وکلای دادشید

کتاب‌ دوم‌ از جلد اول‌ قانون‌ مدنی‌ اختصاص‌ به‌ بیان‌ اسباب‌ تملک‌ دارد. مطابق‌ ماده‌ 140 قانون‌ مدنی‌ تملک‌ و دارا شدن‌ از 4 طریق‌ میسر می‌باشد: 1ـ به‌ احیاء اراضی‌ موات‌ و حیات‌ اشیاء مباح‌ 2ـ به‌ وسیله‌ عقود و تعهدات‌ 3ـ به‌ وسیله‌ اخذ به‌ شفعه‌ 4ـ به ارث‌. قسمت‌ دوم‌ از کتاب‌ دوم‌ جلد اول‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ عقود و معاملات‌ و الزامات‌ پرداخته‌ و باب‌ اول‌ آن‌ به‌ تعریف‌ عقود و تعهدات‌ و اقسام‌ عقود و معاملات‌ اختصاص‌ دارد. در فصل‌ دوم‌ از باب‌ اول‌ شرایط‌ اساسی‌ برای‌ صحت‌ معاملات‌ احصاء شده‌ است‌ که‌ 4 شرط‌ می‌باشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضای‌ طرفین‌ 2ـ اهلیت‌ طرفین‌ 3ـ موضوع‌ معین‌ که‌ مورد معامله‌ می‌باشد 4ـ مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌. مبحث‌ دوم‌ از فصل‌ دوم‌ مقررات‌ ناظر بر اهلیت‌ متعاملین‌ را بیان‌ می‌کند و شرایط‌ اهلیت‌ و ضمانت‌ اجراء عدم‌ اهلیت‌ در انجام‌ معامله‌ را معین‌ می‌سازد. موضوع‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ اهلیت‌ انجام‌ معامله‌ـ شرایط‌ آن‌ـ موانع‌ آن‌ـ ضمانت‌ اجرای‌ عدم‌ اهلیت‌ـ سن‌ رشدـ احراز رشدـ مرجع‌ احراز رشدـ اصالت‌ رشد یا اصالت‌ عدم‌ رشد و موارد نصب‌ قیم‌ می‌باشد.
اهلیت تمتع،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور
,

اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل - گروه وکلای دادشید

هلیت را به انگلیسیcapacity و به فرانسه هم capacite گویند. در لغت به معنی سزاوار بودن، لیاقت، قابلیت، استحقاق و صلاحیت آمده است. در علم حقوق عبارت از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق و نیز اعمال حق می‏باشد که به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می‏شود.