نوشته‌ها

, ,

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی

بررسی یک پرونده کیفری : سرقت و ضرب و جرح عمدی(نمونه پرونده،س…
, ,

نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

/
نمونه پرونده ابطال سند بررسی یک پرونده حقوقی،ابطال سند رسمی،دادخواست ا…
, ,

بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن _ گروه وکلای دادشید

/
الزام به پرداخت ثمن معامله و درصورت تعذر فسخ معامله پرداخت خسارات…
, ,

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند _ گروه وکلای دادشید

/
بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سندمختصری در خصوص ابطال سند در مواردی که…