نوشته‌ها

,

زن و كنكاشي نوين - گروه وکلای دادشید

اسلام با وضع مقررات و چارچوبهايي، شخصيت زن را گرامي داشته و او را از اينكه بازيچه هوسهاي مشتي هرزه شود برحذر داشته است. سفارشهاي مكرر و اكيد به زن در مراقبت و مواظبت از شخصيت و وجود خويش، براي ترساندن او نيست بلكه روشي است حكيمانه براي دفع خطرهاي واقعي و حتي خطرهاي احتمالي. اسلام برخورد رمانتيك، با زيبايي زن را نمي‏پذيرد ولي در محدوده روابط شرعي زن را به بهره‏گيري و بكارگيري عامل زيبايي تشويق و ترغيب مي‏كند. پيشقدم شدن دختر در امر ازدواج از نظر اسلام هيچ منعي ندارد و عادات و رسوم‏اجتماعي نبايد شكل شرعي به خود بگيرد.