نوشته‌ها

, ,

چرا باید در پرونده های قضایی با وکیل مشورت کنیم؟(وکالت،مشاوره حقوقی)

چرا باید در پرونده های قضایی با وکیل مشورت کنیم؟ (وکیل،وکالت،مشاو…
, ,

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد)

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد،وک…
,

قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها) _ گروه وکلای دادشید

/
قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها) وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وک…
,

متن قانون تعزیرات حکومتی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون تعزیرات حکومتی وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل …
, ,

وکیل قرارداد (تنظیم قرارداد توسط وکیل،قرارداد حقوقی) _ گروه وکلای دادشید

/
وکیل قرارداد (تنظیم قرارداد توسط وکیل،قرارداد حقوقی) وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل و…
,

قانون حفظ حقوق شهروندی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون حفظ حقوق شهروندی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل م…
,

قانون مبارزه با پولشویی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون مبارزه با پولشویی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل مل…
,

متن قانون اساسی _ گروه وکلای دادشید

/
 قانون اساسی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی…
,

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آننوشتار حاضر در راستای اصل…
,

حقوق تجارت الکترونیک _ گروه وکلای دادشید

/
حقوق تجارت الكترونیکتجارت الکترونیک : گرچه استفاده از وسايل الكترني…