نوشته‌ها

, ,

ورشکستگی به تقصير

ورشکستگي از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگي؛ با سه نوع ورشکستگي عادی، ورشکستگي به تقلب و ورشکستگي به تقصیر مشخص مي‌شود.
,

آئين نامه نقل وانتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

/
 آئين نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکزانتقال …
,

عکس نوشته های آئين نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلا

/
آئين نامه نقل و انتقال وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکزنقل و …
,

عکس نوشته های قانون جرائم رایانه ای - گروه وکلای دادشید

/
عکس نوشته های قانون جرائم رایانه ای (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)- گروه وکلای دادشیدمختصر…