نوشته‌ها

, ,

مختصری در خصوص صلاحیت دادگاهها _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص صلاحیت دادگاهها صلاحیت دادگاهها ،دادگاه (قدیمی‌تر: مَح…
,

رای وحدت رویه مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر

/
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر رای وحدت رویه شماره 2111 مورخ …
,

رای وحدت رویه صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی

/
رای وحدت رویه صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افرا…
,

رای وحدت رویه رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح

/
رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق …
,

رای وحدت رویه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان

/
مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای…
,

رای وحدت رویه صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی اراضی مورد نیاز راه‌آهن

صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه‌آهن نسبت به…
,

رای وحدت رویه شماره 169: ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام

/
ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان هم…