نوشته‌ها

قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت اهمال مامور
, ,

شکایت اهمال مامور(در انجام مأموريت اداري دولتي)

شکایت اهمال مامور (نمونه شکوائیه،شکایت،وظیفه دستگیری،مسامحه در دستگیری،مامور اجرا،م…