نوشته‌ها

, ,

مهریه عندالاستطاعه به چه معنی است؟(وکیل،وکالت،مهریه)

مهریه عند الاستطاعه به چه معنی است؟(وکیل،وکالت،مهریه) مهریه عندالاستطاعه : یعنی زن قبول کند که در صورت استطاع…