نوشته‌ها

,

جواز فروش مال موقوفه( در منابع فقهی و قانون مدنی ایران)

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.
,

شرط بیع وقف - گروه وکلای دادشید

از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است: 1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم‌ و یا ایقاع،هست یا نه؟ 2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام‌ طبقات،هست یا نه؟ 3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟ 4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی‌ هست یا نه؟ 5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی‌ هست یا نه؟ 6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال‌ بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟
,

متن قانون اوقاف _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون اوقاف وکیل دعاوی وقف و موقوفات،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاو…
, ,

مختصری در خصوص وقف _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص وقف مبحث اول : تعاریف تعریف وقف : وقف آن است که انسان به اخت…
,

تصرف به عنوان وقفیت رای وحدت رویه شماره ۶۹۹

/
تصرف به عنوان وقفیت رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۳۴ …
,

رای وحدت رویه اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

/
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت آرای سا…