اضافه کردن اجاره

اضافه کردن اجاره

وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان،

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها 

 

اضافه کردن اجاره:اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.(اضافه کردن اجاره)

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.(اضافه کردن اجاره)

تکالیف مستاجر نسبت به مورد اجاره(اضافه کردن اجاره)

  • مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
  • مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرفمؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
  • مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
  • عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
  • اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.(اضافه کردن اجاره)

تکالیف موجر (اجاره دهنده) نسبت به مستاجر(اضافه کردن اجاره)

قانون مدنی برخی تکالیف را بر مؤجر تکلیف می‌کند که به آنها اشاره می‌شود.(اضافه کردن اجاره)
چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده ۴۷۶ ق م)
طبق ماده ۴۸۶ ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.(اضافه کردن اجاره)
عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده ۴۸۴ ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.(اضافه کردن اجاره)
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م ۴۹۸ ق م)(اضافه کردن اجاره)

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها ۱ (اضافه کردن اجاره)

خواهان : مشخصات مالک

 خوانده : مشخصات مستاجر

 وکیل : در صورت انتخاب وکیل مشخصات وکیل انتخابی یا وکیل معاضدتی

 خواسته : صدور حکم بر تعدیل اجاره بها با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح ذیل با جلب نظر کارشناس

دلایل و منضمات : ۱- فتوکپی مصدق قرارداد اجاره ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره….. ۳. عند الزوم جلب نظر کارشناس ۴. فتوکپی مصدق سند مالکیت ۵. وکالتنامه وکیل(اضافه کردن اجاره)

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:(اضافه کردن اجاره)

اینجانب مالک یکباب مغازه دارای پلاک ثبتی …. واقع در بخش…. شهرستان می باشم که به موجب قرارداد مورخه ….. برای مدت یکسال به خوانده محترم اجاره داده ام. نظر به اینکه خوانده پس از گذشت سه سال از تاریخ انقضا عقد اجاره حتی با ارسال اظهارنامه شماره …. حاضر به افزایش اجاره بها نگردیده است و از طرفی هزینه زندگی ترقی نموده است مستنداً به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ صدور حکم بر تعدیل اجاره بها با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.(اضافه کردن اجاره)

نمونه دادخواست تعدیل اجاره بها ۲ (اضافه کردن اجاره)

خواهان : مشخصات مالک

 خوانده : مشخصات مستاجر

 وکیل : در صورت انتخاب وکیل مشخصات وکیل انتخابی یا وکیل معاضدتی

 خواسته : صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها طبق نظر کارشناس و الزام خوانده به پرداخت ما به التفاوت آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن(اضافه کردن اجاره)

دلایل و منضمات : ۱- فتوکپی مصدق قرارداد اجاره ۲- فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره….. ۳. عند الزوم جلب نظر کارشناس ۴. فتوکپی مصدق سند مالکیت ۵. وکالتنامه وکیل(اضافه کردن اجاره)

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار عالی می رساند:(اضافه کردن اجاره)

اینجانب مالک یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی….. واقع در بخش…. شهرستان….. می باشم که آن را به موجب قرارداد رسمی اجاره شماره…. مورخ…… تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره….. شهرستان….. برای مدت…… سال به خوانده محترم اجاره دادم. نظر به اینکه مدت سه سال از تاریخ حکم قطعی تعدیل اجاره بها می گذرد و هزینه زندگی ترقی و افزایش نموده است و با ارسال اظهارنامه شماره…… نیز خوانده حاضر به افزایش اجاره به صورت توافقی نگردیده است .مستنداً به مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ صدور حکم برتعدیل و افزایش اجاره بها با جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماباالتفاوت آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقاضا می شود.(اضافه کردن اجاره) 

کلیک کنید  بررسی حوادث ناشی از کار (حادثه حین انجام کار ، وکیل)

(اضافه کردن اجاره)گروه وکلای دادشید،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی,

(اضافه کردن اجاره)گروه وکلای دادشید،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی,


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.