ابطال سند

ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند

مختصری در خصوص ابطال سند

در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، این است که ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد تا تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بلااثر شوند.

عدم نفوذ و بطلان یک سند

زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت، اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت و بطلان قرارداد. در این وضع قرارداد صحیح فرض نمی‌شود، زیرا ارکان عقد کامل نیست، اما نیاز به عنصری دارد تا به یک قرارداد صحیح تبدیل شود. مثال بارز عدم نفوذ یک عقد، فروش مال دیگری به طور فضولی و بدون رضایت وی است. در این حالت عقد غیرنافذ محسوب می‌شود و در صورتی که مالک مال فروخته شده، بعدا رضایت خود را نسبت به این قرارداد اعلام کند، عقد صحیح و در غیر این صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد ۱۹۵ و ۲۱۷ قانون مدنی کرد. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداخته ایم.

اصطلاحات ثبتی (ثبت،وکیل ثبتی،وکیل ملکی)
کلیک کنید

شرح پرونده ابطال سند

نام مجتمع:

خواهان:

خوانده:

نام شعبه: شعبه …… عمومی حقوقی ……..

موضوع: ابطال سند

گردش کار پرونده ابطال سند

به تاریخ ………خواهان ………… به طرفیت خوانده …………….دخواستی به خواسته ابطال سند رسمی دفتر خانه اسناد رسمی مقوم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی رانموده است و دلائل ومنضماتی که ارائه نموده است کپی مصدق قرارداد مورخ ……. پی مصدق گواهی انحصاروراثت وعنداللزوم تقاضای استعلام ازدفتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد و املاک …….. وعندالزوم استماع شهادت شهود وسوابق دارائی و مالیات برارث دعوی مالی می باشد وهزینه دادرسی مبلغ  …….. ریال می باشد وخواهان ها در دادخواست خود اظهار داشته اند حکایت از گواهی انحصار وراثت اینجانبان خواهان ها وخوانده وارث مرحومه …. می باشم به قانون ارث سهم از مرحوم ……. مادرم از والدین خویش از ملک ثبتی ۶۴۱۰ واقع در بخش سه …….. به وی رسیده است وطبق قرارداد مورخ ………….. قرار براین شد خوانده ازمرحوم مادرم نسبت به سهم خود وکالتی در دفتر خانه اسنادرسمی گرفته و پس از آن اقدام به فروش ملک مزبور نموده ومبلغ آن نسبت به سهام میان ورثه تقسیم می نماید که خوانده متأسفانه اقدام به انتقال سند به نام خود نموده است و تاکنون هیچ گونه اقدامی درخصوص فروش ملک ننموده است لذا بدین وسیله تقاضای ابطال سند ملک موصوف رانموده اند که پس از تشکیل جلسه دادگاه خواهان ها همگی حضور دارند و وکیل خوانده نیز حضور دارد و لایحه ای واصل نشده است وخواهان اظهار داشت که درزمین که مالک مادرم بوده است و به پسرش خوانده وکالت داد که ملک را بفروشد و مابین ما تقسیم کند و پولی به ماردمان بابت ملک موصوف نپرداخته و همچنین چکی راهم که داده بود به زورگرفته است . وتعهدی به موجب قرارداد مرقوم داده تا پس از فروش بین ، خودمان پول ملک راتقسیم کند که سند را بنام خود نموده وتاکنون ملک مزبور را باتوجه به تعهد خود نفروخته است و وکیل خوانده در دفاع اظهار داشت که سند تنظیمی در دفترخانه رسمی به نام خوانده و بهای ملک را پرداخته و طبق وکالت ازمرحوم بتول اقدام به تنظیم سند به نام خود نموده است ودلیل ادعایی خواهان ها که قرار داد مورخ …………… می باشد بر فرض صحت نیزمعامله ای نبوده است که پس از آن دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور ر أی نمود .

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی
کلیک کنید

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست …………… بطر فیت …………. باوکالت …………… بخواسته ابطال سند رسمی دفتر خانه مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی نظر به دفاعیات وکیل خوانده براینکه سند متنازع فیه براساس مقررات جاری توسط مالک آن مورث طرفین درحق خوانده تنظیم گردیده واینکه خواندگان جز قرارداد عادی مورخ ۵/۹/۸۹ دلیلی بر صحت ادعای خویش ارائه ننموده واینکه قرارداد موصوف دلالت بر بطلان سند موصوف ننموده علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ورد دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری است وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ……….. می باشد.

دادرس شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی ……..

نتیجه :صدور حکم بر بی حقی خواهان و رد دعوا با توجه به عدم ارائه دلایل ابرازی بر صحت ادعای خواهان است.

منابع: قانون آئین دادرسی مدنی

تحلیل حقوقی پرونده

ازتوجه به پرونده موصوف و دلیل ادعائی خواهانها مبنی برقرارداد مورخ ۵/۹/۷۸ از بابت تعهد خوانده می باشد برفروش ملک ودلیل برمعامله ای ازطرف خوانده نبوده است که موجبات ابطال سند را فراهم آورد وهر چند خوانده تاکنون اقدام به ایفای انجام تعهدات خود ننموده است لیکن بهتر بود دعوی خواهانها از طریق دیگر یعنی الزام خوانده به ایفای تعهدات خود خواسته می شود ابطال سند لذا دلیل براثبات ابطال سند را ارائه ننموده است . و استناد اشاره به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق با ر أی وصحیح می باشد .

آدم ربایی
کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.