شرایط ثبت شرکتهاى تجارى

(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى) دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

شرایط ثبت شرکتهاى تجارى

کلیات قانونی در مورد ثبت شرکت

براساس ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار میدهد و طبق ماده ۱۶ همین قانون هر تاجری که کسب خود را در وزارت عدلیه (وزارت دادگستری _اداره ثبت شرکتها) به ثبت نرساند.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

مجرم و به جزای نقدی دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد(قانون تجارت مصوب۱۳۱۱)

باب پانزدهم قانون تجارت در مورد ثبت شخصیت حقوقی است تاجرانی که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی (ثبت شرکت) میکنند از هر حیث اعتبار و ارزش حقوقی و تجاری بالاتری دارند شخص حقوقی (شرکت) موضوع هر حق و تکلیفی قرار میگیرد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

ثبت عملیات تجاری(ثبت شرکت) از دیر باز جز اولین و اساسی ترین قوانین تجاری ایران و جهان بوده است ثبت این فعالیتها تحت عنوان شرکت در اداره ثبت شرکتها معتبرترین و کاملترین نوع فعالیت تجاری است لازم به ذکر است فعالیت تجاری طبق تعریف قانون صرفا فعالیت بازرگانی نمیباشد و هر فعالیت سود مند اعم از تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی  جزء فعالیت تجاری محسوب میگردد.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

برتری ثبت شرکت (شخصیت حقوقی)نسبت به شخص حقیقی در چند مورد مهم مطرح میگردد

۱_ ثبت شرکت رسمی ترین نوع شراکت است که حداقل با تصمیم و اراده ۲ شریک ثبت میگردد

۲- کلیه تصمیمات و تغیرات شرکت باید به صورت رسمی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد و روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر گردد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۳- در صورت غیبت هر یک از اعضا به هر دلیل اعم از فوت محجوریت و… تعهدات حقوقی شرکت پا برجاست

۴- شرکت توسط هیئت مدیره و با رای اکثریت مدیریت میگردد

بر اساس قانون تجارت  ۷ نوع مختلف شرکت در ایران به ثبت میرسد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۱-شرکتهای سهامی که به دو قسم  سهامی خاص و سهامی عام در اداره ثبت شرکتها ثبت میگردد

سهامی خاص: این نوع شرکت حداقل با سه سهامدار ثبت میگردد و دو نفر بازرس که نباید نسبتی با اعضای هیئت مدیره داشته باشد.

۳۵درصد سرمایه اولیه شرکن بعد تایید نام شرکت در اداره ثبت شرکتها بایستی در بانک بلوکه شود و ۶۵درصد مابقی سرمایه در تعهد سهامداران باقی میماند .

میزان سرمایه شرکت در سهامی خاص  تبدیل به تعدادی سهام  یک ریالی میشود که به دلخواه و نظر سهامداران تعیین میگردد.

در صورتی که شرکت سهامی خاص تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد در ابتدا باید دو صورتجلسه را به ثبت برساند(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۱.تمدید بازرسین در سال مالی جدید

۲.ثبت صورتجلسه تعهد سهام که در ان هیئت مدیره اقرار به دریافت ۶۵درصد سرمایه باقی مانده شرکت که در تعهد سهامداران بوده است میکنند.

شرکت سهمی خاص به دلیل الزام به رعایت بروکراسی منظم اداری مانند تمدید یا تعویض هیئت مدیره هر دو سال یکبارو بازرسین هر یک سال مالی،

استفاده از بازرس مالی در شرایط خاص و تعهد بالای حقوقی شرکتی معتبر و قابل قبول از نظر بانکها برای تضمین نامه های بانکی و اعطای وام و تسحیلات مالی و کمپانیهای خارجی برای اعطای نمایندگی میباشد

شرکت سهامی عام(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

شرکتی که حداقل با ۵ سهامدار ثبت میگردد که ۲۰درصد سرمایه شرکت بعد از تایید نام شرکت در اداره ثبت شرکتها باید در بانک بلوک شود و ۱۵ درصد نیز با انجام تشریفان خاص قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ، پذیره نویسی میگردد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

این نوع شرکت برای جذب سرمایه سهامداران و فعالیتهای کلان اقتصادی ثبت میگردد
(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

داشتن سرمایه میلیاردی ،مجوز سازمان اوراق بهادار، تعیین بازرسین قانونی (موسسه حسابرسی) از الزامات ثبت شرکت سهامی عام میباشد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۲-شرکت با مسولیت محدود  شرکتی که مسولیت و اعتبار ان محدود به سقف سرمایه اولیه ان است.

این نوع شرکت حداقل با دو شریک ثبت میگردد که به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوستی  و روابط مالی دارند ثبت میگردد سرمایه این نوع شرکت به شکل سهم الشرکه میباشد که میزان سهم الشرکه هر فرد در تقاضا نامه ثبت میگردد مسولیت شرکا محدود به سر مایه انان میباشد و در برابر قروض و تعهدات شرکت مسولیتی زاید بر انچه پرداخته اند ندارند همچنین اعتبار این نوع شرکت محدود به سرمایه اولیه است و به همین دلیل هنگام ثبت توصیه میشود از سرمایه واقعی استفاده نمایند.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۳-شرکت تضامنی در ثبت این نوع شرکت مسولیت شرکا محدود به سرمایه نبوده بلکه چون با اعتبار شخصیت شرکا ثبت میگردد شرکا مسول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه ان میباشد.

شرکت تضامنی از حیث استحکام و اعتبار در راس تمام شرکتها قرار دارد و بیشتر شرکت خانوادگی است که بین افراد نزدیک به هم  ثبت میگردد.

در نام شرکت تضامنی باید عبارت تضامن و لااقل اسم یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم تمامی شرکا ثبت نگردد باید در پایان نام شرکت عبارتی مانند شرکا یا برادران ثبت گردد.

این نوع شرکت معمولا برای فعالیتهای خاص اقتصادی با اعتبار مالی بالا مانند صرافیها موسسه های مالی و پولیو شرکتهای سنگهای قیمتی و… ثبت میگردد.

که بحث تضامن اشخاص باعث اعتماد و اعتبار گردد

۴-شرکت تعاونی در ۷ نوع ثبت میگردد

شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی انان ثبت میگردد

موضوع این نوع شرکتها ممکن است یک یا چند منظور ذیل باشد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید وسایل کشاورزی  و صنعتی ، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور تهیه توضیع هر نوع کالا ولوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای انان وتحصیل وام و اعتبار برای شرکا، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ،بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانه جات وابسته به فعالیتهای مذکور در فوق ، خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه و امثال منظورهای مذکور (شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

۱-شرکت تعاونی تولیدی ۲- تعاونی فروش ۳- تعاونی مصرف ۴- تعاونی ساختمان و مسکن ۵- تعاونی  بیمه محصولات و حیوانات ۶- تعاونی وام و اعتبار ۷- تعاونی نمایندگی کارخانه های صنعتی و کشاورزی

لازم به ذکر است ثبت شرکت تعاونی نیاز به مجوز از وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی دارد.

۵-شرکتهای نسبی در این نوع شرکت به هر درصدی  که شرکا سهم  دارند در پرداخت دویون و قروض شرکت حتی بالاتر از سرمایه شرکت مسولیت پرداخت دارند( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال ۱۳۱۱ تا کنون به ثبت نمیرسد)

۶-شرکتهای مختلط سهامی این نوع شرکت از اختلاط چند ضامن و چند شرکت سهامی ثبت میگردد( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال ۱۳۱۱ تا کنون به ثبت نمیرسد)

۷-مختلط غیر سهامی این نوع شرکت از اختلاط چند ضامن و چند شرکت مسولیت محدود و شرکت نسبی ثبت میگردد( این نوع شرکت به دلیل تغیرات گسترده اقتصادی و تجاری در کشور از سال ۱۳۱۱ تا کنون به ثبت نمیرسد)

ورقه سهم:

جزء اسناد تجارتی محاسبه میگردد و سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب ان در شرکت دارد سهم در شرکتهای سهامی عمدتا به ۳صورت سهام با نام، سهام بی نام و سهام ممتازعرضه میگردد(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

سهام بی نام سند در وجه حامل است  و نام دارنده  ورقه سهم ذکر نمیشود و انتقال ان  از طریق  تسلیم  ارسال  صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها انجام میگیرد

ولی در سهام با نام  اسم دارنده  سهام شرکت  در ورقه  سهم ثبت میگردد و باید در دففتر  ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذکور امضا کند.

سهام ممتاز:

هر شرکت سهامی  میتواند بموجب اساسنامه و تصویب  مجمع عمومی  فوقالعاده صاحبان  سهام ممتاز ترتیب دهد.

امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از ان باید به طور  وضوح تعیین گردد و هرگونه تغییر در امتیازات وابسته بسهم ممتاز باید  به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت نصف بعلاوه یک اینگونه سهم انجام گیرد.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

سهم ممتاز سهم استثنایی است و در مواردی که شرکت احتیاج  به تشریک مساعی افراد  متخصص و یا ازدیاد سرمایه دارد و از طریق عادی امکان جلب چنین افراد یا چنین ….در بین نیست سهام ممتاز با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده ترتیب داده میشود از جمله  امتیازاتیکه به این سهام داده میشود ایناست که مثلا نصف قیمت اسمی را میپردازند و یا دو برابر  سهام عادی سود سهام میبرند.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى)

نکات

۱.مجمع عمومی : عالیترین رکن هر شرکت میباشد و از اجتماع صاحبان  سهم با رعایت مقررات قانون تجارت  و مواد  اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل میشود.

مجامع عمومی

۱.عمومی موسس

۲.عمومی عادی، عادی سالیانه ، عادی به طور فوقالعاده

۳.عمومی فوقالعاده

اختیارات:

مدیران و یا هیئت مدیره  هر شرکت نماینده قانونی ان شرکت بوده و اداره امور شرکت را عهده دار خواهند بود

مرکز اصلی شرکت :

طبق  تعریف قانون تجارت (محل اداره شخص حقوقی اقامتگاه ان است) طبق اگهی روزنامه رسمی

طبق تعریف قانون مدنی(مرکز عملیات شخص حقوقی اقامتگاه ان است) محلی که پروژه عملیاتی انها اجرا میشود.(شرایط ثبت شرکتهاى تجارى).

..


شرایط ثبت شرکتهاى تجارى

شرایط ثبت شرکتهاى تجارى


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

کلیک کنید  قرارداد پيمانکاری 1 (موسسه حقوقی،مشاوره،وکیل)