نحوه تنظیم شکایت

نحوه تنظیم شکایت

(وکیل – وکالت – شکایت – تنظیم شکایت – مجرم  – احقاق حق – طرح شکواییه –  مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

چگونگی نحوه تنظیم شکایت

بحث نحوه تنظیم شکایت علیه شخص مجرم مقدمه و ستون پیگیری قضایی جهت احقاق حق بزه دیده تلقی میشود و به همین دلیل توصیه می شود لزما با مشورت وکیل و یا مشاور حقوقی اقدام به طرح شکواییه صورت گیرد.(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)

 شاید این سوال دغدغه ذهن شما نیز باشد که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، خیانت در امانت و … ) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد. شایان ذکر است این حق ممکن است به واسطه رد مال و بازگشت مال باشد مثل موارد رد مال در بزه سرقت و یا اینکه ممکن است در جهت تالم روحی شخص بزه دیده باشد مانند مجازات حبس یا شلاق برای مجرم.(نحوه تنظیم شکایت)

دادستان (دادسرا) به نمایندگی از مردم (‌مدعی العموم)،  مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری نسبت به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل تلاش نموده و با انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل استماع اظهارات شهود و استعلامات مرتب و تحقیقات محلی و … پرونده را جهت تعیین تکلیف و صدور حکم به دادگاه صالح میفرستد تا حقوق افراد جامعه محفوظ وبه تبع آن  نظم و امنیت در جامعه لحاظ گردد. اما داد سرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ( مگر آنهایی که مطابق قانون از ابتدای امر حتی جهت انجام تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه صالح مطرح می گردند مثل جرایم منافی عفت و ..) از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند.(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

مطابق ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب متهم به شرح ذیل است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس و دادیار اظهارنظر که به ریاست دادستان (معاون دادستان) اداره می شود و وظیفه اصلی اش مطابق قانون تعقیب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی است. (نحوه تنظیم شکایت)
پس اینجاست که اهمیت نگارش شکایت و طریق صحیح احقاق حق رخ می نمایاند؛
مطابق ماده ۹ از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم دارای دو جنبه می باشد:

الف)‌ جنبه عمومی (حق جامعه)

ب)جنبه خصوصی (حق شخص)
  همین دسته بندی موجب گردیده جرایم نیز به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم شود.

منظور از جرایم قابل گذشت آن دسته از جرایمی است که در هر مرحله از شکایت حتی در مرحله اجرای حکم نیز که شاکی از شکایت خود عدول کند موضوع منتفی شده؛ لیکن در جرایم غیر قابل گذشت ولو بر فرض گذشت شاکی ادامه رسیدگی و تعقیب متهم منتفی نمی شود و البته رضایت شاکی می تواند از جهات مخففه مجازات تلقی گردد.(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد. دادسرا  ضابطین دادگستری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.
شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شخص شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش لزوما به موارد ذیل اشاره نماید.(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)(نحوه تنظیم شکایت)

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

پس از تقدیم شکواییه و ابطال هزینه دادرسی تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان به بازپرس شروع شده و مطابق قانون ادامه پیدا میکند و نهایتا در صورت انتساب بزه انتسابی به متهم با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه و یا در غیر اینصورت با توجه به شرایط موجود در پرونده قرار مقتضی اعم از منع تعقیب یا موقوفی و یا .. صادر میگردد.گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

کلیک کنید  دادخواست اجازه ازدواج