نمونه پرونده افراز ملک مشاع

نمونه پرونده افراز ملک مشاع

وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – افراز ملک – ملک مشاعی – تقسیم – افراز – انحصار ورثه –حصر وراثت

پرونده افراز ملک مشاع

شرح دادخواست :

خانم …… طی دادخواستی و با توجه به گواهی حصر وراثت مرحوم ……. که در تاریخ ……. فوت نموده است و ورثه را یک دختر و یک پسر و همسر معرفی شده است و اموال به نام پدر ایشان بوده و به تبع فوت پدر اموال مذکور به صورت مشاع به ورثه رسیده است تقاضای افراز سهم خود از سایر خواندگان را دارد.(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)

 

گردش کار پرونده:

نامه ای از اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر میشود که در آن به رد دادخواست افراز پلاک‌های ….و…….و…….و……..و……. همگی بخش یک …. که خانم ……… درخواست افراز سهم الارث خود را از شش دانگ هر یک از پلاک های را علیه ………..و ……… که نماینده اداره ثبت گواهی کرده سابقه‌ای از صدور سند ماکیت معارض نداشته و در وقت مقرر از محل بازدید و شهرداری ملک را به دلیل مغایرت با ضوابط شهرسازی امکان پذیر ندانسته و به استناد مواد ۵و۶ و آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاعی سال۵۷  رای به دادخواست افراز پلاک‌های فوق در تاریخ ۲/۱۰/۸۵ مینماید. با عنایت به اینکه اداره ثبت ملک را غیر قابل افراز تشخیص داده وراث درخواست فروش پلاک ها را میدهند که پرونده به دادگاه رفته و شعبه …. عمومی حقوقی در وقت فوق العاده با تصدی امضا کننده آقای ……. در تاریخ ……… تشکیل و اینگونه انشا میکند که با توجه به محتویات پرونده ملاحظه میگردد درخواست فروش شش دانگ  پلاکهای فوق الذکر شده مبنی بر اینکه یکی از احد خواهان ها به نام ……  محجور میباشد فلذا درخواست افراز از اداره ثبت به دلیل وحدت رویه شماره ۶۴۹ فاقد صلاحیت لازم میباشد.(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)

سپس خواهان‌ها در تاریخ  ………  مبادرت به تنظیم دادخواستی به خواسته افراز پلاک‌های ذکر شده نمودند.

ارجاع امر به کارشناس:

س‍پس دادگاه در تاریخ ………. مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر میکند و اعلام میکند که کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و عزمیت به ادارات ثبت و نهایتاً مراجعه به محل وقوع ملک اولا اعلام نماید که پلاک های ثبتی مورد نظر جریان ثبتی آنها خاتمه پیدا کرده یانه ؟ و میزان مالکیت خواهان ها و خواندگان چه مقدار است ؟ و آیا ملک مفروز است؟ آیا با پلاک‌های ثبتی انطباق دارد یا خیر ؟ و نهایتاً با توجه به ضوابط شهرسازی وشهرداری آیا با شراکت خواهان‌ها قابلیت افراز دارد یا خیر ؟ نظر کتبی خود را ظرف ۱۵ روز به دفتر دادگاه ارسال نماید.(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)

اما بعد صدور قرار اصحاب دعوی وسایل اجرای قرار را آماده نمیکنند که کارشناس منتخب این موضوع را در تاریخ ……  به دادگاه منعکس میکند ٬به همین منظور دادگاه وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار کارشناسی در تاریخ ……. معلوم و به طرفین ابلاغ میگردد که با همکاری اصحاب دعوی با کارشناس محترم ٫نظریه کارشناسی تنظیم و به دادگاه ارسال میشود که از این قرار میباشد:

نظریه کارشناس:

موضوع دعوی …….. مبنی بر تقاضای حکم افراز در وقت تعیین شده به اتفاق احدی از خواهان‌ها به محل وقوع ملک متنازع فیه مراجعه از محل بازدید وضعیت محل‌های مورد خواسته شامل چهار دهنه مغازه و یک باب خانه مسکونی دو طبقه  میباشد که از دو سمت شمال و شرق دارای عقب نشینی بوده به طوری که تمام مغازه‌ها داخل در محدوده عقب نشینی قرار خواهند گرفت خانم محترم …… فوت نموده که با توجه به گواهی حصر وراثت صادره سهم هر کدام از آقایان احمد و رضا ۵/۱ دنگ از شش دنگ از هر پلاک و سهم هر کدام از خانم‌ها …… معادل ۹حبه از ۷۲ حبه ششدانگ از هر پلاک و سهم فرهود معادل ۱ دانگ از شش دانگ از هر پلاک به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن و سهم خانم تینا معادل ۵/۰ دانگ از هر ملک به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن و سهم خانم …… نیز بهای ثمنیه اعیانی ۵/۱ دانگ سهم اکبر ازشش دانگ هر یک از پلاک‌های مذکور میباشد و شهرداری …… طی نامه شماره ……..  اداره ثبت اسناد و املاک اعلام داشته افراز پلاک‌های مورد خواسته با توجه به ضوابط مقدور نمیباشد .و همچنین جریان ثبتی خاتمه یافته و دارای سند مالکیت به نام موروث طرفین است . و پلاک‌های معرفی شده با پلاک‌های ثبتی انطباق دارد.

رای دادگاه:

در خصوص دعوی ……..  تبار علیه ……. به خواسته  صدور حکم مبنی بر  افراز پلاک‌های ۱/۲۲۲۴ ٬ ۲/٬۲۲۲۴ ۳/۲۲۲۴ ٬ ۴/۲۲۲۴ ٬ ۱۰/۲۲۲۴ همگی بخش ……. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری که به تاریخ …. به دفتر دادگاه واصل گردید و اجمالاَ حکایت از مالکیت طرفین پرونده داشته و بر اساس نامه شهرداری به منطقه ……. که افراز پلاک‌ها را امکان‌پذیر ندانسته است این نظریه مصون از اعتراض طرفین قرار گرفت و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق دارد و فلذا دعوی خواهان‌ها وارد تشخیص مستنداَ به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی به شرح خواسته صادر و اعلام میگردد این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر است.(نمونه پرونده افراز ملک مشاع)

تحلیل حقوقی پرونده :

۱-بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر اساس مواد ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی در صورتی که بین شریکان محجور یا غایبی وجود داشته باشد تقسیم باید به وسیله نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید. که در این پرونده به دلیل اینکه دو تن از وارثان محجور بودند افراز در دادگاه صورت گرفت.

۲- در خواست افراز ملکی در قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۵۷ و آیین نامه آن مصوب ۲۰/۲/۵۸  که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است .

۳- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده می شود با توجه به ماده ۴ همین قانون ، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود که اساساً دستور فروش ملک مشاع ، نیاز به صدور اجراییه ندارد. بنابراین هر کدام از مالکین مشاعی می توانند اجرای دستور فروش را تقاضا یا پیگیری نمایند.

۴- نسبت به ملک مشاعی که برای آن سندمالکیت معارض صادر گردیده است ، تا زمانی که رفع تعارض نشده ، اقدام به افراز نخواهد شد . که همان گونه که ملاحظه کردید دادگاه با ارجاع امر به کارشناس از او تقاضا میکند در خصوص این امر نیز تحقیق کند که اداره ثبت ، ملک بدون سند مالکیت معارض اعلام می کند.


نمونه پرونده افراز ملک مشاع  وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – افراز ملک – ملک مشاعی – تقسیم – افراز – انحصار ورثه –حصر وراثت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

کلیک کنید  روش‌های قانونی اثبات نسب