اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری ، خیانت در امانت
نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری ، خیانت در امانت

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری ، خیانت در امانت

نمونه یک پرونده کیفری : کلاهبرداری (وکیل دعاوی کیفری، وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

کلاهبرداری

تعریف کلاهبرداري از منظر شرع و قانون

کلاهبرداري از جمله جرایمی است که به نوعی اکل مال بباطل یعنی خوردن مال دیگري به ناحق محسوب میشود و با و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات " ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل "عنایت به آیه شریفه 188 سوره بقره نام برده شده و" محتال " و از کلاهبردار تحت عنوان " احتیال" میباشد. لذا در متون فقهی از کلاهبرداري تحت عنوان براي آن مجازات تعزیري مقرر گشته است.(کلاهبرداری)

کلاهبرداري را میتوان اینگونه تعریف نمود: کلاهبرداري عبارت است از بردن مال دیگري از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. البته ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري تعریف مبسوطی از کلاهبرداري بیان داشته و مواردي را بطور تمثیل (مثال) بیان نموده است. به طور کلی هر جرمی براي واقع شدن نیازمند سه رکن اساسی است.(کلاهبرداری)

موضوع شكواييه: كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع

منضمات و دلايل موجود در پرونده: كپي قراداد اجاره مغازه .كپي قرارداد شاكي با متهم- استعلام از ثبت احوال- استعلام شماره موبايل متهم از مخابرات- کپی روزنامه و تبلیغ شرکت(کلاهبرداری)

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

شاکی به موضوع کلاهبرداری و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 13500000 تومان طرح دعوا نموده است؛ متهمین در قسمت نیازمندی ها ی روزنامه اعلام کرده بودند که شریک و سرمایه گذار نیاز دارند برای افتتاح لوازم خانگی که بنده به وی مراجعه کردم و مشاهده کردم مغازه ای در فلان جا دارد و مقداری هم وسایل منزل داشت، وی مرا فریب داد و مبلغ 13500000 از من گرفت و حتی یک فقره چک به شماره ... به من داد و پس از دادن این پول از مورخه فلان مغازه خود را تعطیل و شبانه مغازه را تخلیه نمود و در بانک نیز آدرسی به دروغ داده اند. شماره ملی وی را از طریق اجاره نامه مغازه موصوف به دست آورده ام که عبارت است از .... کپی قرارداد مغازه مالک مغازه با مستأجر(متهم)، کپی قرارداد شرکت شاکی با متهم که در آن دادن چک از طرف متهم تصریح شده و دادن مبلغ از طرف شاکی گواهی شده است و کپی چک ها ضمیمه شده است. دادسرا تحقیقات خود را با بازجویی ادامه داده است.(کلاهبرداری)

اسم و عکس متهم را از اداره ی ثبت احوال به دست آورده اند.(کلاهبرداری)

حتی شماره های موبایل موصوف به نام متهم استعلام شده است. با درخواست شاکی مبنی بر اینکه شماره ها و تمام آدرس های داده شده جعلی است استعلام از منزل پدر متهم تقاضا شده است و دادستان هم دستور استعلام آدرس همسر یا فرزندان احتمالی وی داده است و آدرس و مشخصات فرزند و همسران وی (2 همسر) به کلانتری ارسال شده است.(کلاهبرداری)

تحقيق ار مالك مغازه:

از مالک مغازه، تحقیقات به عمل آمده است. کپی روزنامه و تبلیغ شرکت ضمیمه شده است آدرس همسر متهم استعلام شده است. از تلفن شخصی همسر وی نیز استعلام شده است. نیز از مکان استفاده شماره تلفن های متهم و خانواده ی وی استعلام شده است.( مکان یابی).(کلاهبرداری)

صدور برگ جلب سيار:

 برگ جلب سیار متهم صادر می شود. وکیل .... با موضوع مطالعه پرونده در بازپرسی از طرف متهم وارد پرونده می شود. حتی اقدام به ردیابی گوشی هم شده است(نه خط تلفن) که به علت خاموش بودن تلفن مقدور نبوده است. در ادامه .... هم شکایت دیگری علیه متهم به اتهام کلاهبرداری و صدور چندین فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هشت ملیون و هفتصد و پنجاه ملیون می نماید. وی نیز شرح ما وقع را به همان صورت شاکی قبلی طرح نموده است. متهم قراردادی به همان صورت با شاکی دوم نیز تنظیم نموده است که کپی آن ضمیمه پرونده شده است. اجازه ورود به مخفیگاه نیز صادر شده است. همسران متهم به سمت مطلع احضار می شوند. برگ جلب سیار به نیابت به دادگستری مشهد ارسال می شود ( با کلیه اختیارات از جمله ورود به مخفیگاه ) حتی تلفن فرزند متهم هم ردیابی می شود. وقتی متهم جلب نمی شود طبق م 115 ق.آ.د.ک در روزنامه آگهی جلسه رسیدگی صورت می پذیرد؛(کلاهبرداری)

آگهی: «حسب شکایت آقای :1. .... 2. .... مبنی 22250000 تومان کلاهبرداری علیه .......  به کلاسه ... این شعبه ثبت گردیده و وقت رسیدگی فلان تعیین شده است. عدم حضور نامبرده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نیست. ضمناً این آگهی فقط یکبار نشر می شود و تاریخ نشر آگهی تاریخ ابلاغ محسوب می شود.».

قرار نهايي:

قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است.(کلاهبرداری)

 وقت رسیدگی به صورت واقعی به شاکیان نیز ابلاغ شده است؛ دادگاه جلسه در مورخ ذکر شده تشکیل می شود و متهم حضور ندارد.(کلاهبرداری)

رأی غیابی:

در خصوص اتهام آقای ...... فرزند ..... دایر بر کلاهبرداری و تحصيل مال از طريق نامشروع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در دادسرا و نحوه بردن اموال شاکیان توسط متهم ارتکاب بزه از نظر دادگاه محرز است لذا با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مبلغ یکصد و سی و پنج ملیون ریال در حق آقای اكبر ابوطالبي و مبلغ هشتاد و هفت ملیون و پانصد هزار ریال در حق آقای حفیظ اله محمدی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه  صادر کننده رأی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان .... می باشد.(کلاهبرداری)

متن دادنامه آگهی شده است. از طرف دادگاه نامه اعلام محکومیت به زندان ارسال می شود.( مثل اینکه زندانی شده است!) متهم لایحه ای تنظیم کرده است مبنی بر عدم اطلاع از جلسه دادرسی و مدعی است می تواند از حقوق خود دفاع نماید. دوباره ابلاغ برای جلسه واخواهی صورت می گیرد.(کلاهبرداری)

صورتجلسه:

متهم(واخواه) اظهار می دارد که من کلاهبرداری نکرده ام و خودم با این دو نفر شریک شدم و حتی قرارداد تنظیم کردم و اگر قصد کلاهبرداری داشتم این کار را نمی کردم و چک به آن ها نمی دادم. من بار ها با آن ها تماس گرفتم و خواستم مبلغ را به صورت اقساط پرداخت نمایم که موافقت نکردند؛ حتی زمان تخلیه آقای .... در جریان بود. چون نتوانستم بدهی را بدهم شکایت نمود و بعد از آگهی روزنامه و مراجعه این دو نفر خیلی ها آمدند و من دیگر قبول نکردم و اگر قصد کلاهبرداری داشتم از آن ها هم قبول می کردم. شاکیان اظهار داشتند که اجناس را به قیمت کمتری در زمان کوتاهی فروخته و اگر قصد شرکت بوده چرا به کمتر از قیمت فروخته است؟ آیا جز برای فرار بوده است؟ متهم می گوید: آدرس من را داشتند و از عمد به من نگفته اند. شاکیان می گویند: در جریان آدرس نبودیم وگرنه اینقدر سختی نمی کشیدیم. متهم گفت: در جریان پرونده آدرس را به دست آوردند. دادگاه پرسید چرا به آن ها آدرس ندادی اگر شریک بودند؟ چون پول نداشتم به آن ها بدهم.(کلاهبرداری)

رأی دادگاه:

در خصوص واخواهی آقای ...... فرزند.... نسبت به دادنامه غیابی شماره .... شعبه .... دادگاه عمومی جزایی ..... با توجه به اینکه واخواه در لوایح ارسالی و اظهارات خود در جلسه دادگاه، دفاع مؤثری که نقض رأی را موجب گردد ارائه ننموده است لذا با استناد به ماده 218 ق.آ.د.ک ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.(کلاهبرداری)

تحلیل حقوقی پرونده:

 رسیدگی مجدد در  پرونده و اعتراض به رای سابق در صورتی موثر و واجد اثر است که دلیل، مدرک و دفاع موثری صورت بگیرد و تا زمانی که محکوم علیه از این موضوع مطمئن نباشد نمی بایست مجددا اعتراض نماید خصوصا در امور حقوقی که اعتراض مستلزم هزینه است. در این پرونده هم با توجه به اینکه تمام دلائل و مدارک علیه متهم است و وی دلیل و مدرکی ندارد رای صادره به درستی تایید شده است. چرا که نحوه ی بردن مال با حیله و تقلب و انتشار آگهی صورت گرفته است و این اعمال با مانور متقلبانه صورت پذیرفته است و دفاعیات متهم هم موجه نیست. لذا عمل وی مشمول قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌ مي‌شود. در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌ جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.»(کلاهبرداری)

..


وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل کیفری،کلاهبرداری،جرم،مجازات،عکس نوشته،حقوق


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب