اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شکایت رشوه ، رشوه خواری، رشوه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

رشوه 

رشوه رشوه‌خواری یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزی به کسی‌است تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می‌شود رشوه اطلاق می‌گردد.گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل‌است. یکی از مهمترین انواع فساد مالی رشوه‌خواری است.

رشوه از نظر لغوی

- رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

- استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می‌رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

- رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند

 

بررسی یک پرونده حقوقی رشوه

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

پرونده با صورتجلسه ی.... مأمور کلانتری تشکیل شده است. حدود ساعت 12 شب با مأمورین تماس گرفته می شود و از مزاحمت برای عروسی شکایت می شود. مأموران به محل می روند و موتوری های مزاحم پراکنده می شوند و به صاحب عروسی ..... هم تذکر داده می شود که با ایجاد سر و صدا برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید. در حال ترک محل، آقای .... پول( 24 هزار تومان) در دست داشته به سمت مأموران آمده و می گوید به عنوان شیرینی این مبلغ را دریافت کنید و امنیت کاروان عروسی را در سطح حوزه داشته باشید. به وی تذکر می دهند که امنیت کاروان عروسی با مأموران گشت است نه کلانتری، وی اصرار می نماید و می گوید اگر کم است بیشتر می دهم. مبلغ از وی اخذ می گردد و وی دستگیر می شود. چون فردای آن اتفاق جمعه و تعطیل بوده است، مأموران با قاضی کشیک تلفنی هماهنگ کرده، وی را با ضمانت آزاد می نمایند تا شنبه به نظر دادستان برسد. اصل شناسنامه و کارت ملی فردی به نام اصغر گرفته می شود و وی متعهد می شود متهم را روز شنبه معرفی نماید.

احضار به دادياري:

 متهم به دادیاری احضار شده و دفاع می نماید: عروسی پسرم بود. دیدم آن جا شلوغ شده و مزاحم ما می شوند. زنگ زدم 110 که مأمورین آمدند. یک درجه دار و یک سرباز بودند. به آن ها گفتم افراد مزاحم را رد کنید تا بروند و مزاحم عروسی ما نشوند.شخص درجه دار گفت: یک شیرینی به من بده تا من این ها را رد نمایم و من تمام پولی که در جیبم بود (24 هزار تومان) به شخص درجه دار دادم که سرباز او را دید. درجه دار هم که متوجه شد سرباز او را دیده است نگران شد و صورتجلسه تنظیم نمود!! قصد رشوه دادن نداشتم، فقط از مأمورین کمک خواستم.

قرار اعدادي:

 متهم با معرفی کفیل با تعیین وجه الکفاله ده میلیون تومان آزاد می شود. قرار قبولی کفالت صادر می گردد. افسر درجه دار و سرباز نیز احضار می گردند.


اظهارات مامور:

افسر درجه دار: به صاحب عروسی ابلاغ گردید که از راه انداختن کاروان عروسی که ایجاد مزاحمت و ترقه اندازی داشته باشند، خودداری نمایید.

در حال ترک محل بودیم که آقای ... سر کوچه جلو خودرو سازمان را گرفت و گفت کاری با شما دارم که شیشه خودرو را پایین دادم و وجه نقدی در دست داشتند و گفتند برای اینکه امنیت کاروان عروسی را داشته باشید این شیرینی را از من قبول کنید. به وی تذکر دادم و گفتم وظیفه است و شیرینی و رشوه دریافت نمی کنیم که وی اصرار نمود و چند نفر از همسایگان نیز مشاهده نمودند. وی را دستگیر نمودیم. سرباز هم شاهد بود و اظهارات را شنید.

اظهارات  سرباز:

آقای .... سر کوچه جلوی ما را گرفت. تمام حرف ها را می شنیدم. در همان ابتدا آقای ... به آقای.....( درجه دار) 24 هزار تومان داد! و گفت این شیرینی عروسی است و گفت شب که کاروان راه می افتد دنبال کاروان بیایید و امنیت را برقرار کنید. آقای .... گفت: می خواهی رشوه دهی؟ آقای .... گفت که این شیرینی عروسی است. آقای .... پول را گرفت و گفت دستگیرش کن!

 

آخرین دفاع: متهم: اشتباه کردم و معذرت می خواهم!

در خصوص اتهام آقای سید کاظم .... قرار منع تعقیب دائر بر ارتشاء با توجه به محتویات پرونده و شهادت سرباز وظیفه و اظهارات .... به لحاظ فقد ادله اثبات مستنداً به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاکی از سوی وی قابل اعتراض در محاکم جزایی شهرستان می باشد.

قرار نهايي توسط دادستان:

اما این قرار را دادستان تاييد نمي نمايد و مستند به شکایت شاکی، شهادت سرباز وظیفه، گزارش مرجع انتظامی و اقرار ضمنی متهم! مستند به م 592 قانون مجازات اسلامی کیفر خواست صادر می نماید.به شعبه 121 ارسال می گردد. وقت مشخص می شود. طبق م 68 ق.آ.د.م به متهم ابلاغ می شود. جلسه تشکیل می شود که متهم حضور ندارد و رأی صادر می شود.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام آقای ..... دایر بر پرداخت رشوه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه مورخه ..... مبنی بر پرداخت مبلغ بیست و چهار هزار تومان رشوه از جانب متهم به مأموران جهت رها نمودن وی!!، اقرار متهم در جلسه مورخه ی ..... نزد دادیار شعبه سوم دادسرا، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و نظر به اینکه مشتکی عنه علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع و انکاری ننموده لذا دادگاه اتهام انتسابی به مشارالیه را محرز و ثابت دانسته مستنداً به ماده 592 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

  

تحلیل حقوقی پرونده:

 اگرچه وفق ‌ماده 592 قانون مجازات اسلامی: «هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367.9.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود».

وفق ‌ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين‌ ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري؛ «هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حكم مرتشي است...»

این رای با اشکال جدی رو به روست. چرا که محکوم علیه در این امر اصلا قصدی نداشته است و عالم به عمل خود نبوده است و نمی دانسته عملی که انجام می دهد رشوه و مجازات رشوه را دارد و سوء نیت لازم در اعمال مجرمانه را نداشته است و صرفا برای رهایی از مزاحمین، از نیروی انتظامی کمک گرفته است که وقتی با ممانعت آن ها رو به رو می شود نا خواسته مجبور به این کار می شود و حداقل لازم بود دادگاه کیفیات مخففه چون ماده 22 ق.م.ا را در مورد او رعایت نماید یا وی را به مجازت شلاق محکوم می نمود که اصولا به مراتب بهتر از حبس شش ماه است محکوم می نمود. از سویی اقرارهای متهم در زیر شکنجه و در صورتی که شاکی خود مامور مکانی بوده است که متهم در آنجا مدتی بازداشت بوده است بیان گردیده است و دادگاه به این موضوع توجه ننموده است. از سویی از سربازی شهادت گرفته شده است که به نوعی مخدوم و زیردست فرمانده خود است و امکان عدالت و صداقت وی به شدت زیر سوال خواهد رفت. از سویی وفق اظهارات درجه دار که بیان کرده«دوباره به او گفتم حال که می گویی شیرینی است، بده!» خود درجه دار امر به دادن رشوه نموده است. با این احوالات و اظهارات به نظر می رسد این رای به درستی اصدار نیافته است و رای بر برائت نامبرده بالاخص با مدنظر قرار دادن اصل جزایی تفسیر به نفع متهم موجه به نظر می رسید.

...


قانون،رشوه،رشوه خواری،ارتشا،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب