اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
هیئت مدیره شرکت و وظایف آن(وکیل شرکت)
هیئت مدیره شرکت و وظایف آن(وکیل شرکت)

هیئت مدیره شرکت و وظایف آن(وکیل شرکت)

هیئت مدیره شرکت و وظایف آن (وکیل شرکت،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

هیئت مدیره : هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند . قوام هر شرکت و سود و مناع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد . در صورتی که اشخاص بصیر و بی غرض باشند نفع خوبی به شرکاء می رسانند و اگر هر یک از مدیران متوجه شوند ادامه شرکت زیان دارد فوراً به شرکاء اطلاع داده می شود و انحلال شرکت را از مجمع عمومی خواستار می شوند . چون مدیران شرکت های سهامی در قبال یک عده شرکاء متفرق و متعدد قرار گرفته اند و باید منافع آنها را حفظ نمایند ، قانون مقرراتی راجع به آنها وضع نموده که ذیلاً بیان می شود .

توضیحات مختصری در ارتباط با هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها

هر شرکت سهامی به و سیله تعدادی از افراد که در شرکت دارای سهم هستند، اداره می شود که قانون از آن به عنوان هیئت مدیره یا مدیران نام برده است هیئت مدیره نماینده شرکت می باشد یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند و اداره امور جاری شرکت به عهده آن است. بدیهی است که پایداری و پیشرفت هر شرکت و کسب سود و منافع، رابطه مستقیمی با میزان تحصیلات و تخصص و تعهد افراد هیئت مدیره شرکت دارد.

ضوابط مربوط به انتخاب اعضای هیات مدیره

همانطورکه در بالا اشاره شد، شخصیت اعضای هیئت در پیشرفت خود شرکت، اثر مستقیم دارد و لذا چنانچه اعضای هیات مدیره از بین اشخاص غیر مسئول و فاقد صلاحیت انتخاب شوند، قطعا شرکت را به سمت سرنگونی و ورشکستگی به پیش خواهند برد. بر همین اساس قانون گزار، شرایط خاصی را برای این اعضا تعیین نموده که ذیلا بررسی خواهد شد:

  • هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند. شركت سهامي عام بايد حداقل 5 عضو در هيات مديره خود داشته باشد و شركتهاي سهامي خاص حداقل 3 نفر.
  • اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی انتخاب می کند. هیئت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هر آن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را معزول کند.
  • مدت خدمت آنها در هیئت مدیره به میزانی خواهد بود که در اساسنامه قید شده ولی از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد آنها با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
  • اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :

الف- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.

ب- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

  • در شرکتهای سهامی برای انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده (هر سهم یک رأی) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور می باشد و هر  رای دهنده می تواند حق رأی خود  را به یک نفر بدهد یا آنرا  بین چند  نفر  تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر نماید.
  • اشخاص حقوقی که در شرکت دارای سهم هستند ممکن است به سمت مدیریت انتخاب شوند. در این حال یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی از طرف خود در هیئت مدیره معین خواهد نمود.
  • در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام متضمن انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع بایستی جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. همچنین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا در روزنامه ی رسمی آگهی شود.
  • هیئت مدیره باید یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اشخاص حقیقی از بین خود انتخاب نمایند. اکثریت هیئت مدیره می تواند اشخاص مزبور را عزل و دیگری را از بین خود انتخاب نمایند.

مدت ماموريت هیئت مدیره

شرح وظايف مديران بايستي در اساسنامه شركت تعيين شود اما مدت اين مسئوليت نبايد بيش از 2 سال باشد. با اين حال اگر اين مدت زمان قبل از انتخابات مديران جانشين به اتمام رسيده باشد مديران قبلي وظايف خود را در قبال امور محوله برعهده داشته و مديريت شركت را تا اجراي انتخابات جديد و انتخاب مديران تازه برعهده خواهند داشت.

جلسات هیئت مدیره

اعضاي هيات مديره بايد در طي جلسه اي انتخاب شوند كه اكثريت حد نصاب مديران در آن جلسه حضور داشته باشند.  نحوه برگزاري جلسات هيات مديره به همراه هر گونه دعوت لازمه بايد در اساسنامه شركت درج شده باشد.

تصميمات پس  از اخذ اكثريت آراء مديران حاضر در جلسه به رسميت شناخته مي شوند مگر اينكه به حداكثر ميزان آراء ماخوذه در اساسنامه شركت اشاره شده باشد.

صورت جلسه تمامي جلسات بايد ثبت و نگهداري شده و به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه نيز رسيده باشد اين صورت جلسه ها بايد شامل نام مديران شركت كننده در جلسه و هم چنين اسامي غائبين در جلسه باشد، علاوه بر آن خلاصه موارد مورد بحث و تصميمات اتخاذ شده در جلسه به همراه تاريخ تشكيل جلسه نيز بايستي در صورت جلسه ذكر شده باشد.

مدير عامل

طبق قانون، اعضاء هيات مديره بايد يك نفر را بعنوان مدير عامل جهت مديريت فعاليت هاي روزمره شركت انتخاب كند. و حدود اختیارات و حق الزحمه و مدت تصدی او را تعیین کند. اين فرد هم ميتواند جزو اعضاء هيات مديره باشد و هم عضو هيات مديره نباشد اما اين فرد نميتواند رئيس هيات مديره باشد مگر اينكه سهامداران اين موضوع را در جلسه تاييد كرده و سه چهارم  اعضا نيز به اين تصميم راي مثبت دهند.

 حدود وظايف مدير عامل  بايد به هنگام انتخاب وي توسط هيات مديره تعريف و تعيين شود و پس از تعيين در واقع وي نماينده رسمي شركت با اختيارات تام جهت امضاء مداراك و اسناد از طرف شركت مي باشد.

در صورتی که مدیر عامل یکی از اعضاء هیئت مدیره باشد، مدت تصدی او بیش از مدت تصدی عضو هیئت مدیره نخواهد بود.

هیئت مدیره می تواند هر موقع که بخواهد مدیر عامل را عزل کند.

هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.

مدیر عامل ممکن است شخصی غیر از شرکاء و سهام داران شرکت باشد.

اشخاصی که به علت داشتن سوابق سوء نمی توانند به شرحی که گذشت مدیر شرکت باشند نمی توانند سمت مدیر عامل را نیز داشته باشند.

...


وکیل قرارداد،وکیل شرکت،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،هیئت مدیره،وکیل شرکتها،وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل تجاری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب