اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای تعدیل اجاره
نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه رای تعدیل اجاره

نمونه راي تعديل اجاره

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تعدیل اجاره،اتمام مدت اجاره،دعوی غیرمالی،میزان اجاره بها،تخلیه مورد اجاره،تعدی و تفریط مستاجر،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه راي تعديل اجاره

 دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.(نمونه راي تعديل اجاره)

در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را درخواست کنند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.(نمونه راي تعديل اجاره)
بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356، موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.(نمونه راي تعديل اجاره)
اقامه دعوای تعدیل اجاره‌بها اعم از اینکه از سوی مستأجر یا موجر مطرح شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده‌ دادخواست محسوب می‌شوند. همچنین شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها باید رعایت شود.(نمونه راي تعديل اجاره)
معاونت آموزش قوه قضاییه، این دعوا را غیرمالی دانسته اما اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۴/۷ ـ 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره‌بها را مالی دانسته است. به نظر این اداره، چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره‌بها را پس از رسیدگی تعیین می‌کند و مبلغ تعیین‌شده طبق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است، لذا این دعوا، دعوای مالی به شمار می‌رود. از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره‌بها تعیین می‌شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بهای فعلی و قبلی را نمی‌دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می‌شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.(نمونه راي تعديل اجاره)(نمونه راي تعديل اجاره)

 

نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط 

راي دادگاه

دعوي خواهان به وكالت آقاي ... عليه خوانده ... تعديل و افزايش اجاره بهاي آن از مبلغ .... ريال به مبلغ .... ريال با احتساب خسارت دادرسي ، ما به التفاوت اجاره و تخليه آن به علت تعدي و تفريط مي باشد كه با احراز رابطه استيجاري طرفين اولاً در خصوص تعديل ما الاجاره با توجه به فني بودن موضوع جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري به عمل‌ آمده نظر به اينكه هيات كارشناسان به شرح نظريه وارده به شماره .... اجاره بهاي مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست .... مبلغ ... ريال در ماه ارزيابي و اعلام داشته اند كه مورد ايراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضيه نيز مغايرتي ندارد . و علي هذا ، دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت تا حدود مقيد در نظريه كارشناسان وارد تشخيص حكم  به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره از مبلغ .... ريال به مبلغ ..... ريال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسي و دستمزد كارشناسان و مبلغ .... ريال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حكم در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد بخش ديگر دعوي مبني بر تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط نظر به اينكه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرويت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همين جهت كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اعتراض وكيل خوانده موضوع به سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اينكه كارشناس بدوي به شرح نظريه وارده به شماره ..... وقوع تغييرات  را در مورد اجاره تائيد و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شكل معماري مورد اجاره تغيير پيدا كرده و مورد اجاره و مورد اجاره با 5 باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به يك باب سالن و راهرو و يك باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهاي ديگري از قبيل انباري در حياط خلوت و تاريكخانه درآمده است و اين تغييرات باعث پايين آمدن مقاومت استحكام و دوام بنا و كاهش ارزش مورد اجاره شده است و هيات سه نفر كارشناسان نيز حدود تغييرات را در مورد اجاره تصديق و اعلام نظر كرده اند كه صورت معماري اول خارج و به صورت ديگري درآمده كه تغييرات ايجاد شده به جاي آپارتمان 5 اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت كارگاه فعلي باعث كاهش كلي ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان مي باشد ، دعوي خواهان ثابت بوده و با مقررات بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منطبق است . علي هذا ، حكم به تخليه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه  مهلت از تاريخ قطعيت حكم صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز  قابل تجديد نظر در محاكم حقوقي يك مي باشد .(نمونه راي تعديل اجاره)(نمونه راي تعديل اجاره)

(نمونه راي تعديل اجاره)(نمونه راي تعديل اجاره

                                                                                                رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........

...


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،نمونه راي تعديل اجاره


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب